ĐIỀU HOÀ ÂM TRẦN

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GKH18K3BI

Model: GKH18K3BI/GUCN18NK1AO

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GKH24K3BI

Model: GKH24K3BI/GUCN24NK1AO

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 20.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GKH30K3BI

Model: GKH30K3BI/GUCN30NK1AO

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 24.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GKH36K3BI

Model: GKH36K3BI/GUCN36NM1AO

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 28.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GKH42K3BI

Model: GKH42K3BI/GUCN42NM1AO

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 30.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GKH48K3BI

Model: GKH48K3BI/GUCN48NM1AO

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 33.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH18K3BI

Model: GKH18K3BI/GUHN18NK1AO

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH24K3BI

Model: GKH24K3BI/GUHN24NK1AO

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 22.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH30K3BI

Model: GKH30K3BI/GUHN30NK1AO

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 25.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH36K3BI

Model: GKH36K3BI/GUHN36NM1AO

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 32.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH42K3BI

Model: GKH42K3BI/GUHN42NM1AO

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 33.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều GKH48K3BI

Model: GKH48K3BI/GUHN48NM1AO

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 36.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều 24000BTU FCQ71KAVEA

Model: FCQ71KAVEA/RQ71MV1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 34.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều 30000BTU FCQ100KAVEA

Model: FCQ100KAVEA/RQ100MV1(Y1)

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 40.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều 36000BTU FCQ125KAVEA

Model: FCQ125KAVEA/RQ125MV1(Y1)

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 47.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều 50000BTU FCQ140KAVEA

Model: FCQ140KAVEA/RQ140MV1(Y1)

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 51.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT – C1836 18000BTU

Model: NT – C1836

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT – C2836 28000BTU

Model: NT – C2836

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 21.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT – C3636 36000BTU

Model: NT – C3636

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 27.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT – C5036 50000BTU

Model: NT – C5036

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 31.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa NT – A1836 18000BTU

Model: NT – A1836

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.800.000 VNĐ

Trang 1 trên 612345...Last »