Điều hòa Gree

1.Điều hòa Gree 1 chiều

Điều hòa Gree 1 chiều GWC09IB-K3N9B2I 9.000BTU

Model: GWC09IB-K3N9B2I

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.350.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều GWC12IC-K3N9B2J 12.000BTU

Model: GWC12IC-K3N9B2J

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.700.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều GWC18ID-K3N9B2G 18.000BTU

Model: GWC18ID-K3N9B2G

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.400.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều GWC24IE-E3N9B2A 24.000BTU

Model: GWC24IE-E3N9B2A

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.600.000 VNĐ

2.Điều hòa Gree 2 chiều

Điều hòa Gree 2 chiều GWH09IB-K3N9B2I 9.000 BTU

Model: GWH09IB-K3N9B2I

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.600.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GWH12IC-K3N9B2J 12.000 BTU

Model: GWH12IC-K3N9B2J

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.000.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GWH18ID-K3N9B2J 18.000 BTU

Model: GWH18ID-K3N9B2J

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 11.100.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GWH24IE-K3N9B2D 24.000 BTU

Model: GWH24IE-K3N9B2D

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.900.000 VNĐ

3.Điều hòa Gree 1 chiều inverter

Điều hòa Gree 1 chiều inverter GWC09CA-K3D9C2I 9.000BTU

Model: GWC09CA-K3D9C2I

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều inverter GWC12CA-K3D9C2I 12.000BTU

Model: GWC12CA-K3D9C2I

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.550.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều inverter GWC18CC-K3D9C2N 18.000BTU

Model: GWC18CC-K3D9C2N

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 11.800.000 VNĐ

4.Điều hòa Gree 2 chiều inverter

Điều hòa Gree 2 chiều inverter GWH09WA-K3D9B7L 9.000BTU

Model: GWH09WA-K3D9B7L

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.850.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều inverter GWH12WA-K3D9B7I 12.000BTU

Model: GWH12WA-K3D9B7I

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.150.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều inverter GWH18WC-K3D9B7N 18.000BTU

Model: GWH18WC-K3D9B7N

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.450.000 VNĐ