Điều hòa âm trần Samsung

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều R22

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều AC018HB4DED/ID 18000BTU

Model: AC018HB4DED/ID

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 18.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều AC024HB4DED/ID 24000BTU

Model: AC024HB4DED/ID

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 24.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều AC036HB4DED/ID 36000BTU

Model: AC036HB4DED/ID

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 28.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều AC048HB4DED/ID 48000BTU

Model: AC048HB4DED/ID

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 31.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều R410

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 18000BTU AC052NN4SEC/EA

Model: AC052NN4SEC/EA - AC052NX4SEC/EA

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 20.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 24000BTU AC071NN4SEC/EA

Model: AC071NN4SEC/EA - AC071NX4SEC/EA

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 22.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 28000BTU AC090NN4SEC/EA

Model: AC090NN4SEC/EA - AC090MX4SEC/EA

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 26.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 36000BTU AC100NN4SEC/EA

Model: AC100NN4SEC/EA - AC100NX4SGC/EA

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 29.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 45000BTU AC120NN4SEC/EA

Model: AC120NN4SEC/EA - AC120NX4SGC/EA

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 32.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 48000 BTU AC140NN4SEC/EA

Model: AC140NN4SEC/EA - AC140NX4SGC/EA

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 35.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều inverter

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC052JN4DEH 18000BTU

Model: AC052JN4DEH/AC-052JX4DEH

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 27.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC071JN4DEH/AF 21000BTU

Model: AC071JN4DEH/AF - AC071JX4DEH/AF

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 34.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC090JN4DEH/AF 28000BTU

Model: AC090JN4DEH/AF - AC090JX4DEH/AF

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 39.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC100JN4DEH/AF 36000BTU

Model: AC100JN4DEH/AF - AC100JX4DEH/AF

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 43.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC120JN4DEH/AF 45000BTU

Model: AC120JN4DEH/AF - AC120JX4DGH/AF

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 47.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều AC140JN4DEH/AF 50000BTU

Model: AC140JN4DEH/AF - AC140JX4DGH/AF

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 49.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều inverter 360

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều inverter AC071KN4DKH/EU 24000BTU

Model: AC071KN4DKH/EU

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 36.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều inverter AC090KN4DKH/EU 28000BTU

Model: AC090KN4DKH/EU

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 43.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều inverter AC100KN4DKH/EU 36000BTU

Model: AC100KN4DKH/EU

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 52.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều inverter AC120KN4DKH/EU 45000BTU

Model: AC120KN4DKH/EU

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 58.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều inverter AC140KN4DKH/EU 48000BTU

Model: AC140KN4DKH / EU

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 65.000.000 VNĐ