Điều hòa LG

ĐIỀU HÒA LG LOẠI 1 CHIỀU INVERTER

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V10EN 9.000BTU

Model: V10EN

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V13EN 12.000BTU

Model: V13EN

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.700.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V18EN 18.000BTU

Model: V18EN

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.200.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V24EN 24.000BTU

Model: V24EN

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 16.000.000 VNĐ

ĐIỀU HÒA LG LOẠI 2 CHIỀU INVERTER

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B10EN 9.000BTU

Model: B10EN

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.600.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B13EN 12.000BTU

Model: B13EN

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.300.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B18ENC 18.000BTU

Model: B18END

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.300.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B24END 24.000BTU

Model: B24END

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 20.400.000 VNĐ