Điều hòa LG

1.Điều hòa LG 1 chiều inverter

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V10ENW 9.000BTU

Model: V10ENW

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.900.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V13ENS 12.000BTU

Model: V13ENS

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.900.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V18ENF 18.000BTU

Model: V18ENF

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V24ENF 24.000BTU

Model: V24ENF

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.650.000 VNĐ

2.Điều hòa LG 2 chiều inverter

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B10END 9.000BTU

Model: B10END

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.900.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B13END 12.000BTU

Model: B13END

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.100.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B18END 18.000BTU

Model: B18END

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.300.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B24END 24.000BTU

Model: B24END

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 19.300.000 VNĐ