Điều hòa Nagakawa

1 Điều hòa Nagakawa

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C09TL 9000BTU

Model: NS-C09TL

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.500.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C12TL 12000BTU

Model: NS-C12TL

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.000.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C18TL 18000BTU

Model: NS-C18TL

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.800.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C24TL 24000BTU

Model: NS-C24TL

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.900.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A09TL 9000BTU

Model: NS-A09TL

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.300.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A12TL 12000BTU

Model: NS-A12TL

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.700.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A18TL 18000BTU

Model: NS-A18TL

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.200.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A24TL 24000BTU

Model: NS-A24TL

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

2 Điều hòa Nagakawa nhập Thái Lan

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C09TH 9000BTU

Model: NS-C09TH

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C12TH 12000BTU

Model: NS-C12TH

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C18TH 18000BTU

Model: NS-C18TH

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C24TH 24000BTU

Model: NS-C24TH

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A09TH 9000BTU

Model: NS-A09TH

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A12TH 12000BTU

Model: NS-A12TH

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A18TH 18000BTU

Model: NS-A18TH

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A24TH 24000BTU

Model: NS-A24TH

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

3 Điều hòa Nagakawa 2018 Inverter Model IT Gas 410A (Indonesia)

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều NS-C09IT 9.000BTU

Model: NS-C09IT

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.400.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều NS-C12IT 12.000BTU

Model: NS-C12IT

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.400.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều NS-C18IT 18.000BTU

Model: NS-C18IT

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 11.500.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều NS-C24IT 24.000BTU

Model: NS-C24IT

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.700.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều NIS-A09IT 9000BTU

Model: NIS-A09IT

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.400.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều NIS-A12IT 12000BTU

Model: NIS-A12IT

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.700.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều NIS-A18IT 18000BTU

Model: NS-A18IT

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.400.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều NIS-A24IT 24000BTU

Model: NIS-A24IT

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 16.800.000 VNĐ