Mitsubishi Electric

Điều hoà Mitsubishi Electric 1 chiều ga R410

Điều hòa Mitsubishi loại 1 chiều công suất 9000BTU

Model: MS-HM25VA

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.000.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi loại 1 chiều công suất 12000BTU

Model: MS-HM35VA

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.400.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi loại 1 chiều công suất 18000BTU

Model: MS-HM50VA

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.200.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi loại 1 chiều công suất 24000BTU

Model: MS-HM60VA

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 20.200.000 VNĐ