Điều hòa âm trần Midea

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN MIDEA 1 CHIỀU

Điều hòa âm trần Midea 1 chiều MCA3-18CRN1 18.000BTU

Model: MCA3-18CRN1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Midea 1 chiều MCD-28CRN1 28.000BTU

Model: MCD-28CRN1

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 19.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Midea 1 chiều MCD-36CRN1 36.000BTU

Model: MCD-36CRN1

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 25.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Midea 1 chiều MCD-50CRN1 48.000BTU

Model: MCD-50CRN1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 29.600.000 VNĐ

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN MIDEA 2 CHIỀU

Điều hòa âm trần Midea 2 chiều MCA3-18HRN1 18.000BTU

Model: MCA3-18HRN1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.800.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Midea 2 chiều MCD-28HRN1 28.000BTU

Model: MCD-28HR1

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 20.500.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Midea 2 chiều MCD-36HRN1 36.000BTU

Model: MCD-36HRN1

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 27.100.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Midea 2 chiều MCD-50HRN1 48.000BTU

Model: MCD-50HRN1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 29.900.000 VNĐ