Điều hòa Casper

1.Điều hoà Casper hàng máy cơ SC

Điều hòa Casper 1 chiều SC-09TL32 9000BTU

Model: SC-09TL32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.600.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-12TL32 12000BTU

Model: SC-12TL32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.000.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-18TL32 18000BTU

Model: SC-18TL32

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.300.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-24TL32 24000BTU

Model: SC-24TL32

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.200.000 VNĐ

2.Điều hòa Casper hàng máy cơ EC

Điều hòa Casper 2 chiều EH-09TL22 9000BTU

Model: EH-09TL22

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.100.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều EH-12TL22 12000BTU

Model: EH-12TL22

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.600.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều EH-18TL22 18000BTU

Model: EH-18TL22

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.550.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều EH-24TL22 24000BTU

Model: EH-24TL22

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.600.000 VNĐ

3.Điều hòa Casper hàng máy cơ LC

Điều hòa Casper 1 chiều 9000BTU LC-09TL32

Model: LC-09TL32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.600.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều 12000BTU LC-12TL32

Model: LC-12TL32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.000.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều 18000BTU LC-18TL32

Model: LC-18TL32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.300.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều LC-24TL32 24000BTU

Model: LC-24TL32

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.200.000 VNĐ

4.Điều hòa Casper hàng máy inverter

Điều hòa Casper inverter 1 chiều 9.000BTU GC-09TL32

Model: GC-09TL32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.000.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 1 chiều 12.000BTU GC-12TL32

Model: GC-12TL32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.000.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000BTU IC-09TL32

Model: IC-09TL32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.000.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 12000BTU IC-12TL32

Model: IC-12TL32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.000.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000BTU IC-18TL32

Model: IC-18TL32

Công suất: 90000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 24000BTU IC-24TL32

Model: IC-24TL32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 15.800.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-18TL33 18000BTU

Model: IC-18TL33

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-24TL33 24000BTU

Model: IC-24TL33

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.600.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều GH-09TL32 9.000BTU

Model: GH-09TL32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.600.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều GH-12TL32 12.000BTU

Model: GH-12TL32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.000.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều GH-18TL32 9.000BTU

Model: GH-18TL32

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.800.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều GH-24TL32 24.000BTU

Model: GH-24TL32

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 16.500.000 VNĐ

Điều hoà Casper chuẩn bị ra mắt

Điều hòa Casper inverter 1 chiều 18.000BTU GC-18TL32

Model: GC-18TL32

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper inverter 1 chiều 24.000BTU GC-24TL32

Model: GC-24TL32

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều 9.000BTU GH-09TL32

Model: GH-09TL32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.600.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều 12.000BTU GH-12TL32

Model: GH-12TL32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều 18.000BTU GH-18TL32

Model: GH-18TL32

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều 24.000BTU GH-24TL32

Model: GH-24TL32

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper inverter 1 chiều GC-09TL22 9.000BTU

Model: GC-09TL22

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.200.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 1 chiều GC-12TL22 12.000BTU

Model: GC-12TL22

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.300.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều EC-09TL22 9000BTU

Model: EC-09TL22

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều EC-12TL22 12000BTU

Model: EC-12TL22

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều EC-18TL22 18000BTU

Model: EC-18TL22

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.700.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều EC-24TL22 24000BTU

Model: EC-24TL22

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.200.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều GC-12TL25 12000BTU

Model: GC-12TL25

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều GC-09TL25 9000BTU

Model: GC-09TL25

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ