Điều hòa âm trần Nagakawa

Điều hòa âm trần Cassettet Nagakawa 1 chiều

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT-C1836M 18000BTU

Model: NT-C1836M

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT-C2436M 24000BTU

Model: NT-C2436M

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 19.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT-C2836M 28000BTU

Model: NT-C2836M

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 20.100.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT-C3636M 36000BTU

Model: NT-C3636M

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 26.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa NT-C5036M 50000BTU

Model: NT-C5036M

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 29.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Cassettet Nagakawa 2 chiều

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa NT-A1836M 18000BTU

Model: NT-A1836M

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa NT-A2436M 18000BTU

Model: NT-A2436M

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 21.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa NT-A2836M 28000BTU

Model: NT-A2836M

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 22.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa NT-A3636M 36000BTU

Model: NT-A3636M

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 28.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa NT-A5036M 50000BTU

Model: NT-A5036M

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 31.800.000 VNĐ