Điều hòa âm trần Casper

Điều hòa âm trần Casper 1 chiều CC-18TL22 18.000BTU

Model: CC-18TL22

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 1 chiều CC-28TL22 28.000BTU

Model: CC-28TL22

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 21.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 1 chiều CC-36TL11 36000BTU

Model: CC-36TL11

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 25.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 1 chiều CC-50TL22 50.000BTU

Model: CC-50TL22

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 33.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 2 chiều CH-18TL11/ CH-18TL22 18.000BTU

Model: CH-18TL11

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 18.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 2 chiều CH-28TL11/ CH-28TL22 28.000BTU

Model: CH-28TL11

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 24.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 2 chiều CH-36TL11/ CH-36TL22 36000BTU

Model: CH-36TL11

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 28.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 2 chiều CH-50TL11/ CH-50TL22 50000BTU

Model: CH-50TL11

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 35.900.000 VNĐ