Điều hòa âm trần Casper

Điều hòa âm trần Casper 1 chiều CC-18TL11/ CC-18TL22 18000BTU

Model: CC-18TL11/CC-18TL22

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 18.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 1 chiều CC-28TL11/ CC-28TL22 28000BTU

Model: CC-28TL11/CC-28TL22

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 23.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 1 chiều CC-36TL11/CC-36TL22 36000BTU

Model: CC-36TL11/CC-36TL22

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 28.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 1 chiều CC-50TL11/ CC-50TL22 50000BTU

Model: CC-50TL11/CC-50TL22

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 36.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 2 chiều CH-18TL11 18000BTU

Model: CH-18TL11

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 2 chiều CH-28TL11 28000BTU

Model: CH-28TL11

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 25.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 2 chiều CH-36TL11 36000BTU

Model: CH-36TL11

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 30.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Casper 2 chiều CH-50TL11 50000BTU

Model: CH-50TL11

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 39.500.000 VNĐ