Điều hòa tủ đứng Casper

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 18.000BTU FC-18TL22

Model: FC-18TL22

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 28.000BTU FC-28TL22

Model: FC-28TL22

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 18.600.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 36.000BTU FC-36TL22

Model: FC-36TL11

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 26.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Casper 1 chiều 48.000BTU FC-48TL22

Model: FC-48TL22

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 28.400.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều 18.000BTU FH-18TL22

Model: FH-18TL22

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều 28.000BTU FH-28TL22

Model: FH-28TL22

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 21.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều 36.000BTU FH-36TL22

Model: FH-36TL22

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 29.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Casper 2 chiều 48.000BTU FH-48TL22

Model: FH-48TL22

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 31.100.000 VNĐ