Điều hòa Dairry

Điều hòa Dairry 1 chiều Inverter I-DR09KC 9000BTU

Model: I-DR09KC

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Dairry 1 chiều Inverter I-DR12KC 12000BTU

Model: I-DR12KC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Dairry 1 chiều Inverter I-DR18KC 18000BTU

Model: I-DR18KC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Dairry 1 chiều Inverter I-DR24KC 24000BTU

Model: I-DR24KC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Dairry 2 chiều Inverter I-DR09KH 9000BTU

Model: I-DR09KH

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Dairry 2 chiều Inverter I-DR12KH 12000BTU

Model: I-DR12KH

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Dairry 2 chiều Inverter I-DR18KH 18000BTU

Model: I-DR18KH

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Dairry 2 chiều Inverter I-DR24KH 24000BTU

Model: I-DR24KH

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ