Điều hoà dân dụng

Điều hòa Midea 1 chiều 9.000BTU MSAFB-10CRN8

Model: MSAFB-10CRN8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.700.000 VNĐ

Điều hòa Midea 1 chiều 12.000BTU MSAFB-13CRN8

Model: MSAFB-13CRN8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.700.000 VNĐ

Điều hòa Midea 1 chiều 18.000BTU MSAFB-18CRN8

Model: MSAFB-18CRN8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.400.000 VNĐ

Điều hòa Midea 1 chiều 24.000BTU MSAFB-24CRN8

Model: MSAFB-24CRN8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.500.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều LC-09TL22 9000BTU

Model: LC-09TL22

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.000.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều LC-12TL22 12000BTU

Model: LC-12TL22

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.300.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 1 chiều GC-09TL22 9.000BTU

Model: GC-09TL22

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.400.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 1 chiều GC-12TL22 12.000BTU

Model: GC-12TL22

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.500.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều GH-09TL22 9.000BTU

Model: GH-09TL22

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.900.000 VNĐ

Điều hòa Casper inverter 2 chiều GH-12TL22 12.000BTU

Model: GH-12TL22

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.400.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-09TL22 9000BTU

Model: SC-09TL22

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.900.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-12TL22 12000BTU

Model: SC-12TL22

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.100.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-18TL22 18000BTU

Model: SC-18TL22

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.400.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-24TL22 24000BTU

Model: SC-24TL22

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.400.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều inverter GWC09CA-K3D9C2I 9.000BTU

Model: GWC09CA-K3D9C2I

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều inverter GWC12CA-K3D9C2I 12.000BTU

Model: GWC12CA-K3D9C2I

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.550.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều inverter GWC18CC-K3D9C2N 18.000BTU

Model: GWC18CC-K3D9C2N

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 11.800.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều inverter GWH09WA-K3D9B7L 9.000BTU

Model: GWH09WA-K3D9B7L

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.850.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều inverter GWH12WA-K3D9B7I 12.000BTU

Model: GWH12WA-K3D9B7I

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.150.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều inverter GWH18WC-K3D9B7N 18.000BTU

Model: GWH18WC-K3D9B7N

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.450.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều 9.000BTU FEC-09TL55

Model: FEC-09TL55

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.100.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều 12.000BTU FEC-12TL55

Model: FEC-12TL55

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.100.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều FSC-09TL55 9.000BTU

Model: FSC-09TL55

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.100.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều FSC-12TL55 12.000BTU

Model: FSC-12TL55

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.300.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều FEC-18TL55 18.000BTU

Model: FEC-18TL55

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.800.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều FEC-24TL55 24.000BTU

Model: FEC-24TL55

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.500.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC09MMC 9.000BTU

Model: HSC09MMC

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.600.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC12MMC 12.000BTU

Model: HSC12MMC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.200.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC18MMC 18.000BTU

Model: HSC18MMC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.100.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều SHC24MMC 24.000BTU

Model: SHC24MMC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.800.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N9VKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-N9VKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.800.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N12VKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-N12VKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.700.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N18VKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-N18VKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.900.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N24VKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-N24VKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 20.900.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU9VKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-PU9VKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.100.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU12VKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-PU12VKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.100.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU18VKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-PU18VKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.200.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU24VKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-PU24VKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U9VKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-U9VKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 10.000.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U12VKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-U12VKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.000.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U18VKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-U18VKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U24VKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-U24VKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z9VKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-Z9VKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z12VKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-Z12VKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z18VKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-Z18VKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z24VKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-Z24VKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều LC-18TL22 18000BTU

Model: LC-18TL22

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều LC-24TL22 24000BTU

Model: LC-24TL22

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-10HRN1 9000BTU

Model: MSMA1-10HRN1

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.500.000 VNĐ

Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-13HRN1 12000BTU

Model: MSMA1-13HRN1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.150.000 VNĐ

Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-18HRN1 18000BTU

Model: MSMA1-18HRN1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.950.000 VNĐ

Điều hòa Midea 2 chiều MSAB1-24HRN1 24000BTU

Model: MSAB1-24HRN1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 14.500.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-09TL11 9000BTU

Model: SC-09TL11

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.900.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-12TL11 12000BTU

Model: SC-12TL11

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.400.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-18TL11 18000BTU

Model: SC-18TL11

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 11.200.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-24TL11 24000BTU

Model: SC-24TL11

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.200.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTC25NV1V 9.000BTU

Model: FTC25NV1V/RC25NV1V

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.400.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTC35NV1V 12.000BTU

Model: FTC35NV1V/RC35NV1V

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.300.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTC50NV1V 18.000BTU

Model: FTC50NV1V/RC50NV1V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.400.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTC60NV1V 21000BTU

Model: FTC60NV1V/RC60NV1V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 20.300.000 VNĐ

Điều hòa General 1 chiều ASGA09BMTA-AZ 9.000 BTU

Model: ASGA09BMTA-AZ

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.000.000 VNĐ

Điều hòa General 1 chiều ASGA12BMTA-A 12.000 BTU

Model: ASGA12BMTA-A

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.800.000 VNĐ

Điều hòa General 1 chiều ASGA18FMTA-A 18.000 BTU

Model: ASGA18FMTA-A

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa General 1 chiều ASGA24FMTA-A 24.000 BTU

Model: ASGA24FMTA-A

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 17.000.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC 09MMC 9.000BTU

Model: SC 09MMC / SC09MMC

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.500.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC 12MMC 12.000BTU

Model: SC 12MMC/SC12MMC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.100.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC 18MMC 18.000BTU

Model: SC 18MMC/ SC18MMC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.000.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 1 chiều SC 24MMC 24.000BTU

Model: SC 24MMC / SC24MMC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.800.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SH 09MMC 9.000BTU

Model: SH 09MMC/ SH09MMC

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.100.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SH 12MMC 12.000BTU

Model: SH 12MMC/ SH12MMC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.700.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SH 18MMC 18.000BTU

Model: SH 18MMC/ SH18MMC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.800.000 VNĐ

Điều hòa Funiki 2 chiều SH 24MMC 24.000BTU

Model: SH 24MMC/ SH24MMC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa Midea 1 chiều MSMA1-10CRN1 9000BTU

Model: MSMA1-10CRN1

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.700.000 VNĐ

Điều hòa Midea 1 chiều MSMA1-13CRN1 12000BTU

Model: MSMA1-13CRN1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.700.000 VNĐ

Điều hòa Midea 1 chiều MSMA1-18CRN1 18000BTU

Model: MSMA1-18CRN1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.450.000 VNĐ

Điều hòa Midea 1 chiều MSAB1-24CRN1 24000BTU

Model: MSAB1-24CRN1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.600.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều NS-C09IT 9.000BTU

Model: NS-C09IT

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.400.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều NS-C12IT 12.000BTU

Model: NS-C12IT

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.400.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều NS-C18IT 18.000BTU

Model: NS-C18IT

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 11.500.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều NS-C24IT 24.000BTU

Model: NS-C24IT

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.700.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều NIS-A09IT 9000BTU

Model: NIS-A09IT

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.400.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều NIS-A12IT 12000BTU

Model: NIS-A12IT

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.700.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều NIS-A18IT 18000BTU

Model: NS-A18IT

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.400.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều NIS-A24IT 24000BTU

Model: NIS-A24IT

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 16.800.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C09TL 9000BTU

Model: NS-C09TL

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.500.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C12TL 12000BTU

Model: NS-C12TL

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.000.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C18TL 18000BTU

Model: NS-C18TL

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.800.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C24TL 24000BTU

Model: NS-C24TL

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.900.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A09TL 9000BTU

Model: NS-A09TL

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.300.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A12TL 12000BTU

Model: NS-A12TL

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.700.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A18TL 18000BTU

Model: NS-A18TL

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.200.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A24TL 24000BTU

Model: NS-A24TL

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C09TH 9000BTU

Model: NS-C09TH

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C12TH 12000BTU

Model: NS-C12TH

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C18TH 18000BTU

Model: NS-C18TH

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C24TH 24000BTU

Model: NS-C24TH

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A09TH 9000BTU

Model: NS-A09TH

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A12TH 12000BTU

Model: NS-A12TH

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A18TH 18000BTU

Model: NS-A18TH

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A24TH 24000BTU

Model: NS-A24TH

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-092 9.000BTU

Model: APS/APO-092

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.600.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-120 12.000BTU

Model: APS/APO-120

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.200.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-180 18.000BTU

Model: APS/APO-180

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.600.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-240 24.000BTU

Model: APS/APO-240

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.000.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H092 9.000BTU

Model: APS/APO-H092

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.300.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H120 12.000BTU

Model: APS/APO-H120

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.900.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H180 18.000BTU

Model: APS/APO-H180

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.700.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H240 24.000BTU

Model: APS/APO-H240

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.900.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU12UKH-8 12000BTU

Model: CU/CS-PU12UKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF25RAVMV 9.000BTU

Model: FTHF25RAVMV/RHF25RAVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 10.550.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF35RAVMV 12.000BTU

Model: FTHF35RAVMV/RHF35RAVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF50RVMV 18000BTU

Model: FTHF50RVMV/RHF50RVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.800.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF71RVMV 24000BTU

Model: FTHF71RVMV/RHF71RVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 30.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter FTKQ25SAVMV 9.000BTU

Model: FTKQ25SAVMV/RKQ25SAVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.600.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter FTKQ35SAVMV 12.000BTU

Model: FTKQ35SAVMV/RKQ35SAVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.500.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter FTKQ50SVMV 18.000BTU

Model: FTKQ50SVMV/RKQ50SVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.400.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter FTKQ60SVMV 21000BTU

Model: FTKQ60SVMV/RKQ60SVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 25.300.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTKC25UAVMV 9000BTU

Model: FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.500.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTKC35UAVMV 12000BTU

Model: FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.500.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTKC50UVMV 18000BTU

Model: FTKC50UVMV/RKC50UVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 18.200.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTKC71UVMV 24000BTU

Model: FTKC71UVMV/RKC71UVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 28.500.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-09TL33 9000BTU

Model: IC-09TL33

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-12TL33 12000BTU

Model: IC-12TL33

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-18TL33 18000BTU

Model: IC-18TL33

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.000.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter IC-24TL33 24000BTU

Model: IC-24TL33

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.700.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-09TL11 9000BTU

Model: IH-09TL11

Công suất: 90000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-12TL11 12000BTU

Model: IH-12TL11

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-18TL11 18000BTU

Model: IH-18TL22

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.200.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter IH-24TL11 24000BTU

Model: IH-24TL11

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 16.900.000 VNĐ

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGG09JLTB-V 9000 BTU

Model: ASGG09JLTB-V

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.000.000 VNĐ

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGG12JLTB-V 12000 BTU

Model: ASGG12JLTB-V

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.000.000 VNĐ

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGA18JCC 18000 BTU

Model: ASGA18JCC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.500.000 VNĐ

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGA24JCC 24000 BTU

Model: ASGA24JCC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 19.800.000 VNĐ

Điều hòa General 2 chiều inverter ASGG09LLTB-V 9000 BTU

Model: ASGG09LLTB-V

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.200.000 VNĐ

Điều hòa General 2 chiều inverter ASGG12LLTA-V 12000 BTU

Model: ASGG12LLTA-V

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.200.000 VNĐ

Điều hòa General 2 chiều inverter ASHA18LEC 18000 BTU

Model: ASHA18LEC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.100.000 VNĐ

Điều hòa General 2 chiều inverter ASHA24LFC 24000 BTU

Model: ASHA24LFC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 21.600.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura inverter 1 chiều APS/APO-092DC 9000BTU

Model: APS/APO-092DC

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.300.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura inverter 1 chiều APS/APO-120DC 12000BTU

Model: APS/APO-120DC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.600.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura inverter 1 chiều APS/APO-180DC 18000BTU

Model: APS/APO-180DC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.100.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura inverter 1 chiều APS/APO-240DC 24000BTU

Model: APS/APO-240DC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 16.000.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H092DC 9000BTU

Model: APS/APO-H092DC

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.000.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H120DC 12000BTU

Model: APS/APO-H120DC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.600.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H180DC 18000BTU

Model: APS/APO-H180DC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.900.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura inverter 2 chiều APS/APO-H240DC 24000BTU

Model: APS/APO-H240DC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 17.500.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều CU/CS-U9TKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-U9TKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều CU/CS-U12TKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-U12TKH-8

Công suất: 12000TU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều U18TKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-U18VKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.000.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều U24VKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-U24VKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 25.700.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z9VKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-Z9VKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 13.500.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z12VKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-Z12VKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 15.750.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z18VKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-Z18VKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 22.900.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z24VKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-Z24VKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 31.500.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU9TKH-8 9.000BTU

Model: PU9TKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU12TKH-8 12.000BTU

Model: PU12TKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU18TKH-8 18.000BTU

Model: PU18TKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.200.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU24TKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-PU24VKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 23.000.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều EC-09TL22 9000BTU

Model: EC-09TL22

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.900.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều EC-12TL22 12000BTU

Model: EC-12TL22

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.100.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều EC-18TL22 18000BTU

Model: EC-18TL22

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.400.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều EC-24TL22 24000BTU

Model: EC-24TL22

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.400.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều EH-09TL22 9000BTU

Model: EH-09TL22

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.600.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều EH-12TL22 12000BTU

Model: EH-12TL22

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.200.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều EH-18TL22 18000BTU

Model: EH-18TL22

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 11.000.000 VNĐ

Điều hòa Casper 2 chiều EH-24TL22 24000BTU

Model: EH-24TL22

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.700.000 VNĐ

Điều hòa Sharp AH-X9VEW inverter 1 chiều 9000BTU

Model: AH-X9VEW

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa Sharp AH-X12VEW inverter 1 chiều 12000BTU

Model: AH-X12VEW

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.600.000 VNĐ

Điều hòa Sharp AH-X18VEW inverter 1 chiều 18000BTU

Model: AH-X18VEW

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.900.000 VNĐ

Điều hòa Sharp AH-X24VEW inverter 1 chiều 24000BTU

Model: AH-X24VEW

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 14.900.000 VNĐ

Điều hòa Samsung 1 chiều AR09KCFNSGMNSV

Model: AR09KCFNSGMNSV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.400.000 VNĐ

Điều hòa Samsung 1 chiều AR12KCFNSGMNSV

Model: AR12KCFNSGMNSV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.500.000 VNĐ

Điều hòa Samsung 1 chiều AR18KCFSSURNSV

Model: AR18KCFSSURNSV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.500.000 VNĐ

Điều hòa Samsung 1 chiều AR24KCFSSURNSV

Model: AR24KCFSSURNSV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 18.500.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV25QVMV 9000BTU

Model: FTXV25QVMV/RXV25QVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 12.400.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV35QVMV 12000BTU

Model: FTXV35QVMV/RXV35QVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 14.800.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV50QVMV 18000BTU

Model: FTXV50QVMV/RXV50QVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 22.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV60QVMV 210000BTU

Model: FTXV60QVMV/RXV60QVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V10ENW 9.000BTU

Model: V10ENW

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.800.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V13ENS 12.000BTU

Model: V13ENS

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.900.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V18ENF 18.000BTU

Model: V18ENF

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.000.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V24ENF 24.000BTU

Model: V24ENF

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 16.000.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B10END 9.000BTU

Model: B10END

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.000.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B13END 12.000BTU

Model: B13END

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.300.000 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B18END 18.000BTU

Model: B18END

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 166.000.002 VNĐ

Điều hòa LG 2 chiều Inverter B24END 24.000BTU

Model: B24END

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 19.800.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N9SKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-N9SKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.000.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N12SKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-N12SKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTXM25HVMV 9.000BTU

Model: FTXM25HVMV/RXM25HVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 10.200.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTXM35HVMV 12.000BTU

Model: FTXM35HMVMV/RXM35HVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.300.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTNE25MV1V9 9.000BTU

Model: FTNE25MV1V9/RNE25MV1V9

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTNE35MV1V9 12.000BTU

Model: FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTNE50MV1V 18.000BTU

Model: FTNE50MV1V/RNE50MV1V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTNE60MV1V 21.500BTU

Model: FTNE60MV1V/RNE60MV1V

Công suất: 21500BTU

Giá bán: 19.800.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ9UKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-YZ9UKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 11.100.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ12UKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-YZ12UKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 13.400.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ18UKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-YZ18UKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 20.250.000 VNĐ

Điều hòa Mitsibishi MSZ-HL25VA 2 chiều Inverter 9000BTU

Model: MSZ-HL25VA

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 10.500.000 VNĐ

Điều hòa Mitsibishi MSZ-HL35VA 2 chiều Inverter 12000BTU

Model: MSZ-HL35VA

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa Mitsibishi 1 chiều MSY-JP25VF inverter 9000BTU

Model: MSY-JP25VF

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.900.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MSY-JP35VF inverter 12000BTU

Model: MSY-JP35VF

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.300.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MSY-JP50VF inverter 18000BTU

Model: MSY-JP50VF

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.200.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MS-HP25VF 9000BTU

Model: MS-HP25VF

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.950.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MS-HP35VF 12000BTU

Model: MS-HP35VF

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.950.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1chiều MS-HP50VF 18000BTU

Model: MS-HP50VF

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.950.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MS-HP60VF 24000BTU

Model: MS-HM60VA

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 19.950.000 VNĐ

Điều hòa Mitsibishi MSZ-HL50VA 2 chiều Inverter 18000BTU

Model: MSZ-HL50VA

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.900.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi 1 chiều MSY-JP60VF inverter 24000BTU

Model: MSY-JP60VF

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 24.500.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 9000btu ga R410

Model: FTKS25GVMV/RKS25GVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 12000btu ga R410

Model: FTKS35GVMV/RKS35GVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 18000btu ga R410

Model: FTKS50GVMV/RKS50GVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter SRK/SRC 25ZMP-S5 9000BTU

Model: SRK/SRC25ZMP-S5

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.600.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter SRK/SRC 35ZMP-S5 12000BTU

Model: SRK/SRC35ZMP-S5

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.400.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter SRK/SRC45ZMP-S5 18000BTU

Model: SRK/SRC45ZMP-S5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.800.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều SRK/SRC 09CTR-S5 9000BTU

Model: SRK/SRC 09CTR-S5

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.950.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều SRK/SRC12CT-S5 12000BTU

Model: SRK/SRC12CT-S5

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.400.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều SRK/SRC 18CS-S5 18000BTU

Model: SRK/SRC 18CS-S5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.200.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều SRK/SRC 24CS-S5 24000BTU

Model: SRK/SRC 24CS-S5

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 17.500.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 1 chiều SRK/SRC09CMP-5 9000BTU

Model: SRK/SRC09CMP-5

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.000.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều SRK/SRC12CM-5 12000BTU

Model: SRK/SRC12CM-5

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.300.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter SRK/SRC10YN-S5 9000BTU

Model: SRK/SRC10YN-S5

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.300.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter SRK/SRC13YN-S5 12000BTU

Model: SRK/SRC13YN-S5

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.400.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter GA R410A 18000BTU

Model: SRK/SRC18YN-S5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.800.000 VNĐ

Điều hoà Carrier 2 chiều 10000BTU

Model: 38/42HUR010

Công suất: 10000BTU

Giá bán: 9.800.000 VNĐ

Điều hoà Carrier 2 chiều 12000BTU

Model: 38/24HUR012

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.800.000 VNĐ

Điều hoà Carrier 2 chiều 24000BTU

Model: 38/42 HUR024

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 21.500.000 VNĐ

Điều hoà Carrier 1 chiều inverter 10000BTU

Model: 38/42CVUR010

Công suất: 10000BTU

Giá bán: 9.800.000 VNĐ

Điều hoà Carrier 1 chiều inverter 13000BTU

Model: 38/42CVUR013

Công suất: 13000BTU

Giá bán: 11.800.000 VNĐ

Điều hoà Carrier 1 chiều inverter 18000BTU

Model: 38/42CVUR018

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.800.000 VNĐ

Điều hoà Carrier 1 chiều 10000BTU

Model: 42/38CUR010

Công suất: 10000BTU

Giá bán: 7.800.000 VNĐ

Điều hoà Carrier 1 chiều 12000BTU

Model: 42/38CUR013

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.800.000 VNĐ

Điều hoà Carrier 1 chiều 18000BTU

Model: 42/38CUR018

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.800.000 VNĐ

Điều hoà Carrier 1 chiều 24000BTU

Model: 42/38CUR024

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 17.600.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GWH09IB-K3N9B2I 9.000 BTU

Model: GWH09IB-K3N9B2I

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.600.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GWH12IC-K3N9B2J 12.000 BTU

Model: GWH12IC-K3N9B2J

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.000.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GWH18ID-K3N9B2J 18.000 BTU

Model: GWH18ID-K3N9B2J

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 11.100.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GWH24IE-K3N9B2D 24.000 BTU

Model: GWH24IE-K3N9B2D

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.900.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều GWC09IB-K3N9B2I 9.000BTU

Model: GWC09IB-K3N9B2I

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.250.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều GWC12IC-K3N9B2J 12.000BTU

Model: GWC12IC-K3N9B2J

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.800.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều GWC18ID-K3N9B2G 18.000BTU

Model: GWC18ID-K3N9B2G

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.400.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều GWC24IE-E3N9B2A 24.000BTU

Model: GWC24IE-E3N9B2A

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.600.000 VNĐ

Điều hoà Fujitsu 2 chiều inverter ASAG09LLTB-V 9.000BTU

Model: ASAG09LLTB-V

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.200.000 VNĐ

Điều hoà Fujitsu 2 chiều inverter ASYG12LLTA 12.000BTU

Model: ASYG12LLTA

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.200.000 VNĐ

Điều hòa Fujitsu 1 chiều ASAA09BMTA-A 9.000BTU

Model: ASAA09BMTA-A

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.100.000 VNĐ

Điều hòa Fujitsu 1 chiều ASAA12BMTA-A 12.000BTU

Model: ASAA12BMTA-A

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.100.000 VNĐ

Điều hòa Fujitsu 1 chiều ASAA18FMTA-A 18.000BTU

Model: ASAA18FMTA-A

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.200.000 VNĐ

Điều hòa Fujitsu 1 chiều ASAA24FMTA-A 24.000BTU

Model: ASAA24FMTA-A

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.000.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N18TKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-N18TKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.500.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N24TKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-N24TKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 20.500.000 VNĐ

Điều hòa Fujitsu 2 chiều inverter ASYA18LECZ 18.000BTU

Model: ASYA18LECZ

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 18.200.000 VNĐ

Điều hòa Fujitsu 2 chiều inverter ASYA24LFCZ 24.000BTU

Model: ASYA24LFCZ

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 21.200.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 24000btu ga R410

Model: FTKS71GVMVV/RKS71GVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: Liên Hệ

sản phẩm mới

Model:

Công suất:

Giá bán: 53.252.352.352 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 9000BTU ga R410

Model: FTXS25GVMV/RXS25GVMV

Công suất: 9000 BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 12000BTU ga R410

Model: FTXS35GVMV/RXS35GVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 18000BTU ga R410

Model: FTXS50GVMV/RXS50GVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 24000BTU ga R410

Model: FTXS71GVMV/RXS71GVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ24UKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-YZ24UKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHM50HVMV 18.000BTU

Model: FTHM50HVMV/RHM50HVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 20.200.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF71RVMV 24.000BTU

Model: FTHF71RVMV/RHF71RVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 32.200.000 VNĐ