Điều hòa Mitsubishi Heavy

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều tiêu chuẩn ga R22

Điều hoà Mitsubishi Heavy 1 chiều SRK/SRC09CMP-5 9000BTU

Model: SRK/SRC09CMP-5

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.000.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều SRK/SRC12CM-5 12000BTU

Model: SRK/SRC12CM-5

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.300.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều tiêu chuẩn ga R410

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều SRK/SRC 09CTR-S5 9000BTU

Model: SRK/SRC 09CTR-S5

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.950.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều SRK/SRC12CT-S5 12000BTU

Model: SRK/SRC12CT-S5

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.400.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều SRK/SRC 18CS-S5 18000BTU

Model: SRK/SRC 18CS-S5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.200.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều SRK/SRC 24CS-S5 24000BTU

Model: SRK/SRC 24CS-S5

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 17.500.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy inverter 1 chiều tiêu chuẩn ga R410

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter SRK/SRC10YN-S5 9000BTU

Model: SRK/SRC10YN-S5

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.300.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter SRK/SRC13YN-S5 12000BTU

Model: SRK/SRC13YN-S5

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.400.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter GA R410A 18000BTU

Model: SRK/SRC18YN-S5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.800.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy inverter 2 chiều tiêu chuẩn ga R410

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter SRK/SRC 25ZMP-S5 9000BTU

Model: SRK/SRC25ZMP-S5

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.600.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter SRK/SRC 35ZMP-S5 12000BTU

Model: SRK/SRC35ZMP-S5

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.400.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter SRK/SRC45ZMP-S5 18000BTU

Model: SRK/SRC45ZMP-S5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.800.000 VNĐ