Điều hòa âm trần Panasonic

ĐIỀU HOÀ ÂM TRẦN PANASONIC 1 THƯỜNG

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CU/CS-PC18DB4H 18000BTU

Model: CU/CS-PC18DB4H

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CU/CS-PC24DB4H 24000BTU

Model: CU/CS-PC24DB4H

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 22.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CS/CU-D28DB4H5 28000BTU

Model: CS/CU-D28DB4H5

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 28.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CS/CU-D34DB4H5 34000BTU

Model: CS/CU-D34DB4H5

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 32.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CS/CU-D43DB4H5 43000BTU

Model: CS/CU-D43DB4H5

Công suất: 43000BTU

Giá bán: 34.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CS/CU-D50DB4H5 50000BTU

Model: CS/CU-D50DB4H5

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 39.200.000 VNĐ

ĐIỀU HOÀ ÂM TRẦN PANASONIC 1 THƯỜNG GA R410

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000BTU 1 chiều R410

Model: U-18PV1H5/S-18PU1H5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 21.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 22.000BTU 1 chiều R410

Model: U-22PV1H5/S-22PU1H5

Công suất: 22000BTU

Giá bán: 23.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 25.000BTU 1 chiều R410

Model: U-25PV1H5/S-25PU1H5

Công suất: 25000BTU

Giá bán: 25.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 28.000BTU 1 chiều R410

Model: U-28PV1H5/S-28PU1H5

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 29.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 30.000BTU 1 chiều R410

Model: U-30PV1H5/S-30PU1H5/H8

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 31.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 42.600BTU 1 chiều R410

Model: U-40PV1H8/S-40PU1H5

Công suất: 42600BTU

Giá bán: 33.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 45.000BTU 1 chiều R410

Model: U-45PV1H8/S-45PU1H5

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 34.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 48.500BTU 1 chiều R410

Model: U-50PV1H8/S-50PU1H5

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 39.500.000 VNĐ

ĐIỀU HOÀ ÂM TRẦN PANASONIC 2 CHIỀU THƯỜNG

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 18000BTU

Model: CS-F18DB4E5/CU-B18DBE5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 30.800.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 24000BTU

Model: CS-F24DB4E5/CU-B24DBE5

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 36.000.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 28000BTU

Model: CS-F28DB4E5/CU-B28DBE5

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 41.000.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 34000BTU

Model: CS-F34DB4E5/CU-B34DBE8

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 46.000.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 43000BTU

Model: CS-43DB4E5/CU-B43DBE8

Công suất: 43000BTU

Giá bán: 50.000.000 VNĐ

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 50000BTU

Model: CS-F50DB4E5/CU-B50DBE8

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 58.000.000 VNĐ