Điều hòa âm trần Panasonic

ĐIỀU HOÀ ÂM TRẦN PANASONIC 1 THƯỜNG GA R410

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-18PU1H5 18.000BTU

Model: S-18PU1H5/U-18PV1H5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 21.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-22PU1H5 22.000BTU

Model: S-22PU1H5/U-22PV1H5

Công suất: 22000BTU

Giá bán: 23.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-25PU1H5 25.000BTU

Model: S-25PU1H5/U-25PV1H5

Công suất: 25000BTU

Giá bán: 25.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-28PU1H5 28000BTU

Model: S-28PU1H5/U-28PV1H5

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 29.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-30PU1H5 30000BTU

Model: S-30PU1H5/U-30PV1H5

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 31.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-40PU1H5 40000BTU

Model: S-40PU1H5/U-40PV1H8

Công suất: 42600BTU

Giá bán: 32.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-45PU1H5 45000BTU

Model: S-45PU1H5/U-45PV1H8

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 34.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều S-50PU1H5 48500BTU

Model: S-50PU1H5/U-50PV1H8

Công suất: 48500BTU

Giá bán: 39.400.000 VNĐ

ĐIỀU HOÀ ÂM TRẦN PANASONIC 2 CHIỀU THƯỜNG

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 18000BTU

Model: CS-F18DB4E5/CU-B18DBE5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 24000BTU

Model: CS-F24DB4E5/CU-B24DBE5

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 28000BTU

Model: CS-F28DB4E5/CU-B28DBE5

Công suất: 28000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 34000BTU

Model: CS-F34DB4E5/CU-B34DBE8

Công suất: 34000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 43000BTU

Model: CS-43DB4E5/CU-B43DBE8

Công suất: 43000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hoà âm trần Panasonic 2 chiều công suất 50000BTU

Model: CS-F50DB4E5/CU-B50DBE8

Công suất: 50000BTU

Giá bán: Liên Hệ

ĐIỀU HOÀ ÂM TRẦN PANASONIC GA R410 1 INVERTER

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter 19.000BTU

Model: CU-YT19KBH52/CS-T19KB4H52

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter 24.000BTU

Model: CU-YT24KBH52/CS-T24KB4H52

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 37.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter 34.000BTU

Model: CU-YT34KBH52/CS-T34KB4H52

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 42.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều inverter 43.000BTU

Model: CU-YT43KBH52/CS-T43KB4H52

Công suất: 43000BTU

Giá bán: 34.000.000 VNĐ

ĐIỀU HOÀ ÂM TRẦN PANASONIC MODEL CŨ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CU/CS-PC18DB4H 18000BTU

Model: CU/CS-PC18DB4H

Công suất: 18000BTU

Giá bán: VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CU/CS-PC24DB4H 24000BTU

Model: CU/CS-PC24DB4H

Công suất: 24000BTU

Giá bán: VNĐ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CS/CU-D28DB4H5 28000BTU

Model: CS/CU-D28DB4H5

Công suất: 28000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CS/CU-D34DB4H5 34000BTU

Model: CS/CU-D34DB4H5

Công suất: 34000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CS/CU-D43DB4H5 43000BTU

Model: CS/CU-D43DB4H5

Công suất: 43000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều CS/CU-D50DB4H5 50000BTU

Model: CS/CU-D50DB4H5

Công suất: 50000BTU

Giá bán: Liên Hệ