Điều hòa Sharp

Điều hòa Sharp AH-X9VEW inverter 1 chiều 9000BTU

Model: AH-X9VEW

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa Sharp AH-X12VEW inverter 1 chiều 12000BTU

Model: AH-X12VEW

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.600.000 VNĐ

Điều hòa Sharp AH-X18VEW inverter 1 chiều 18000BTU

Model: AH-X18VEW

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.900.000 VNĐ

Điều hòa Sharp AH-X24VEW inverter 1 chiều 24000BTU

Model: AH-X24VEW

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 14.900.000 VNĐ