Lịch làm việc tất cả các ngày trong tuần cả thứ 7 & CN 

Hotline: 0945633233 – 0916499299

Điều hòa Sumikura

Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-092 9.000BTU

Model: APS/APO-092

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.400.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-120 12.000BTU

Model: APS/APO-120

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.000.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-180 18.000BTU

Model: APS/APO-180

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.000.000 VNĐ

Điều hòa Sumikura 1 chiều APS/APO-240 24.000BTU

Model: APS/APO-240

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 11.600.000 VNĐ

Điều hòa Daikin ga R32 loại 1 chiều cơ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTF25UV1V 9.000BTU

Model: FTF25UV1V/RF25UV1V

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.400.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTF35UV1V 12.000BTU

Model: FTF35UV1V/RF35UV1V

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.300.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTC50NV1V 18.000BTU

Model: FTC50NV1V/RC50NV1V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.000.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTC60NV1V 21000BTU

Model: FTC60NV1V/RC60NV1V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 20.200.000 VNĐ

1.Điều hòa Panasonic

Điều hòa Panasonic 1 chiều N9WKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-N9WKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.350.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N12WKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-N12WKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.150.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N18VKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-N18VKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.000.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N24VKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-N24VKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 20.200.000 VNĐ

Điều hòa ân trần Daikin 1 chiều

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin 18.000BTU FCRN50FXV1V

Model: FCRN50FXV1V/RNV50BV1V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin 21.000BTU FCRN60FXV1V

Model: FCRN60FXV1V/RNV60BV1V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 25.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin 28.000BTU FCRN71FXV1V

Model: FCRN71FXV1V/RR71CBXV1V

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 26.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin 28.000BTU FCRN71FXV1V

Model: FCRN71FXV1V/RR71CBXY1V

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 28.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Sumikura

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura APC/APO-180 18000 BTU

Model: APC/APO-180

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura APC/APO-240 24000 BTU

Model: APC/APO-240

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 19.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura APC/APO-280 28000 BTU

Model: APC/APO-280

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 21.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura APC/APO-360 36000 BTU

Model: APC/APO-360

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 25.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng LG loại 1 chiều inverter

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ24GS1A3 24000BTU 1 pha

Model: APNQ24GS1A3/APUQ24GS1A3

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 23.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ30GR5A3 28000BTU 1 pha

Model: APNQ30GR5A3/APUQ30GR5A3A

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 27.300.000 VNĐ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ48GT3E3 36000BTU 3 pha

Model: APNQ36GR5A4/AUUQ36LH4

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 35.300.000 VNĐ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ36GR5A4 36000BTU 1 pha

Model: APNQ36GR5A4/AUUQ36GH4

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 35.300.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Nagakawa

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-A28DH+ 28000BTU

Model: NP-A28DH+

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 18.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa NP-A50DH+ 50.000BTU

Model: NP-A50DH+

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 27.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C28DH+ 28000BTU

Model: NP-C28DH+

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 17.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C50DH+ 50.000BTU

Model: NP-C50DH+

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 25.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC71DVM 24.000BTU

Model: FBFC71DVM/RZFC71DVM

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 30.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC71DVM 24.000BTU

Model: FBFC71DVM/RZFC71DY1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 30.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC85DVM 30.000BTU

Model: FBFC85DVM/RZFC85DVM

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 31.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC85DVM 30.000BTU

Model: FBFC85DVM/RZFC85DY1

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 31.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic

Điều hòa nối ống gió Panasonic 22.000BTU 1 chiều S-22PF1H5

Model: S-22PF1H5/U-22PV1H5

Công suất: 22000BTU

Giá bán: 22.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 28.000BTU 1 chiều S-28PF1H5

Model: S-28PF1H5/U-28PV1H5

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 27.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 35.000BTU 1 chiều S-35PF1H5

Model: S-35PF1H5/U-35PV1H8

Công suất: 35000BTU

Giá bán: 30.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 45.000BTU 1 chiều S-45PF1H5

Model: S-45PF1H5/U-45PV1H8

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 31.300.000 VNĐ