Lịch làm việc tất cả các ngày trong tuần cả thứ 7 & CN 

Hotline: 0945633233 – 0916499299

Điều hòa LG

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V10ENW 9.000BTU

Model: V10ENW

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.750.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V13ENS 12000BTU

Model: V13ENS

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.850.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V18ENF 18.000BTU

Model: V18ENF

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa LG 1 chiều Inverter V24ENF 24.000BTU

Model: V24ENF

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.650.000 VNĐ

Điều hòa Daikin ga R32 loại 1 chiều cơ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTF25UV1V 9000BTU

Model: FTF25UV1V/RF25UV1V

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.200.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTF35UV1V 12.000BTU

Model: FTF35UV1V/RF35UV1V

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.300.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTC50NV1V 18.000BTU

Model: FTC50NV1V/RC50NV1V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.600.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 1 chiều FTC60NV1V 21000BTU

Model: FTC60NV1V/RC60NV1V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 20.500.000 VNĐ

1.Điều hòa Panasonic

Điều hòa Panasonic 1 chiều N9WKH-8 9000BTU

Model: CU/CS-N9WKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.200.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N12WKH-8 12000BTU

Model: CU/CS-N12WKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.100.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N18VKH-8 18000BTU

Model: CU/CS-N18VKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.700.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N24VKH-8 24000BTU

Model: CU/CS-N24VKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 20.700.000 VNĐ

1.Điều hoà Casper hàng máy cơ SC

Điều hòa Casper 1 chiều SC-09TL32 9000BTU

Model: SC-09TL32

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.300.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-12TL32 12000BTU

Model: SC-12TL32

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.700.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-18TL32 18000BTU

Model: SC-18TL32

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.000.000 VNĐ

Điều hòa Casper 1 chiều SC-24TL32 24000BTU

Model: SC-24TL32

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.900.000 VNĐ

Điều hòa ân trần Daikin 1 chiều

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN50FXV1V 18000BTU

Model: FCRN50FXV1V/RNV50BV1V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN60FXV1V 21000BTU

Model: FCRN60FXV1V/RNV60BV1V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 25.500.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN71FXV1V 28000BTU

Model: FCRN71FXV1V/RR71CBXV1V

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 26.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Daikin FCRN71FXV1V 28000BTU

Model: FCRN71FXV1V/RR71CBXY1V

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 28.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Sumikura

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura APC/APO-180 18000BTU

Model: APC/APO-180

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura APC/APO-240 24000BTU

Model: APC/APO-240

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 18.200.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura APC/APO-280 28000BTU

Model: APC/APO-280

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 19.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần 1 chiều Sumikura APC/APO-360 36000BTU

Model: APC/APO-360

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 24.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Nagakawa

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-A28DH+ 28000BTU

Model: NP-A28DH+

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 18.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa NP-A50DH+ 50.000BTU

Model: NP-A50DH+

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 27.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C28DH+ 28000BTU

Model: NP-C28DH+

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 17.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Nagakawa NP-C50DH+ 50.000BTU

Model: NP-C50DH+

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 25.600.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng LG loại 1 chiều inverter

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ24GS1A4 24000BTU

Model: APNQ24GS1A4/APUQ24GS1A4

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 23.400.000 VNĐ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ30GR5A4 28000BTU

Model: APNQ30GR5A4/APUQ30GR5A4

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 27.600.000 VNĐ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ36GR5A4 36000BTU

Model: APNQ36GR5A4/AUUQ36GH4

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 35.400.000 VNĐ

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter APNQ36GR5A4 36000BTU

Model: APNQ36GR5A4/AUUQ36LH4

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 35.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 22000BTU S-22PF1H5

Model: S-22PF1H5/U-22PV1H5

Công suất: 22000BTU

Giá bán: 22.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 28000BTU S-28PF1H5

Model: S-28PF1H5/U-28PV1H5

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 27.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 35000BTU S-35PF1H5

Model: S-35PF1H5/U-35PV1H8

Công suất: 35000BTU

Giá bán: 30.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 45000BTU S-45PF1H5

Model: S-45PF1H5/U-45PV1H8

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 31.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống Daikin 1 chiều hàng thường

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ09MV1 9.000BTU

Model: FDBNQ09MV1/RNQ09MV1

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 13.100.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ13MV1 13.000BTU

Model: FDBNQ13MV1/RNQ13MV1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 15.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ18MV1 18.000BTU

Model: FDBNQ18MV1/RNQ18MV1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ21MV1 21.000BTU

Model: FDBNQ21MV1/RNQ21MV1

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 23.200.000 VNĐ