Điều hòa tủ đứng Midea

Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều

Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều MFSM-28CR 28.000BTU

Model: MFSM-28CR

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 17.350.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều MFSM-50CR 50.000BTU

Model: MFSM-50CR

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 26.700.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều MFA1-96CR 96.000BTU

Model: MFA1-96CR

Công suất: 96000BTU

Giá bán: 52.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều MFA3T-96CRN1 96.000BTU

Model: MFA3T-96CRN1

Công suất: 96000BTU

Giá bán: 61.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Midea 2 chiều

Điều hòa tủ đứng Midea 2 chiều MFSM-28HR 28.000BTU

Model: MFSM-28HR

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 18.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Midea 2 chiều MFSM-50HR 50.000BTU

Model: MFSM-50HR

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 29.600.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Midea 2 chiều MFA3T-96HRN1 96.000BTU

Model: MFA3T-96HRN1

Công suất: 96000BTU

Giá bán: 65.000.000 VNĐ