Điều hòa tủ đứng Midea

ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG MIDEA 1 CHIỀU

Điều hòa tủ đứng Midea MFSM-28CR 1 chiều 28.000BTU

Model: MFSM-28CR

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 18.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Midea MFSM-50CR 1 chiều 50.000BTU

Model: MFSM-50CR

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 28.200.000 VNĐ

ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG MIDEA 2 CHIỀU

Điều hòa tủ đứng Midea MFSM-28HR 2 chiều 28.000BTU

Model: MFSM-28HR

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 19.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Midea MFSM-50HR 2 chiều 50.000BTU

Model: MFSM-50HR

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 29.500.000 VNĐ