Điều hòa Daikin ga R32 loại 2 chiều Inverter

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF25RAVMV 9000BTU

Model: FTHF25RAVMV/RHF25RAVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 10.700.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF35RAVMV 12000BTU

Model: FTHF35RAVMV/RHF35RAVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 13.000.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF50RVMV 18000BTU

Model: FTHF50RVMV/RHF50RVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF71RVMV 24000BTU

Model: FTHF71RVMV/RHF71RVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 31.200.000 VNĐ