ĐIỀU HÒA DAIKIN GA R32 LOẠI 2 CHIỀU INVERTER

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF25RAVMV 9000BTU

Model: FTHF25RAVMV/RHF25RAVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 10.400.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF35RAVMV 12000BTU

Model: FTHF35RAVMV/RHF35RAVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.600.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF50RVMV 18000BTU

Model: FTHF50RVMV/RHF50RVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 20.000.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF71RVMV 24000BTU

Model: FTHF71RVMV/RHF71RVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 31.000.000 VNĐ