Giỏ hàng

    Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 36.000BTU ABYA36LBTZ 39.300.000 
39.300.000 

Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Điều hòa áp trần Fujitsu inverter 2 chiều 36.000BTU ABYA36LBTZ  × 1 39.300.000 
Tạm tính 39.300.000 
Tổng 39.300.000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

0945633233
1
    1
    Giỏ hàng của bạn