Giỏ hàng

    Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V 18.000BTU 19.400.000 
19.400.000 

Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V 18.000BTU  × 1 19.400.000 
Tạm tính 19.400.000 
Tổng 19.400.000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

0945633233
1
    1
    Giỏ hàng của bạn