Điều hòa Gree

Điều hòa Gree 1 chiều

Điều hòa Gree 1 chiều GWC09QB-K3NNB2H 9.000BTU

Model: GWC09QB-K3NNB2H

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.300.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều GWC12QC-K13NNB2H 12.000BTU

Model: GWC12QC-K13NNB2H

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.600.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều GWC18QD-E3NNC2A 18.000BTU

Model: GWC18QD-E3NNB2A

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.800.000 VNĐ

Điều hòa Gree 1 chiều GWC24QE-E3NNC2A 24.000 BTU

Model: GWC24QE-E3NNC2A

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.700.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều

Điều hòa Gree 2 chiều GWH09NA 9.000 BTU

Model: GWH09NA

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.300.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GWH12NB công suất 12.000 BTU

Model: GWH12NB

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.600.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GWH18NC công suất 18.000 BTU

Model: GWH18NA

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.800.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GWH24ND công suất 24.000 BTU

Model: GWH24NA

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 14.700.000 VNĐ