2.Điều hòa Gree 2 chiều

Điều hòa Gree 2 chiều GWH09IB-K3N9B2I 9.000 BTU

Model: GWH09IB-K3N9B2I

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.600.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GWH12IC-K3N9B2J 12.000 BTU

Model: GWH12IC-K3N9B2J

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.000.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GWH18ID-K3N9B2J 18.000 BTU

Model: GWH18ID-K3N9B2J

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 11.100.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GWH24IE-K3N9B2D 24.000 BTU

Model: GWH24IE-K3N9B2D

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.900.000 VNĐ