Model mới điều hòa Panasonic dòng âm trần, nối ống gió & tủ đứng

05 Tháng Hai, 2023

Quý khách hàng model máy điều hòa Panasonic: Âm trần, Nối ống gió và điều hòa cây mới nhất 2023.

Điều hòa Panasonic (Âm trần, nối ống gió, Cây) model mới nhất 2022-2023

(Đại diện Panasonic Việt Nam – Giới thiệu sản phẩm mới máy điều hòa thương mại Panasonic 2023)

I. Điều hòa âm trần cassette

1. Điều hòa âm trần 4 Hướng thổi (Dòng cao cấp)

Dàn LạnhDàn NóngModel
S-1821PU3HAU-18PRH1H5S-1821PU3HA/U-18PRH1H5S/U-18PU3HA5
S-1821PU3HAU-21PRH1H5S-1821PU3HA/U-21PRH1H5S/U-21PU3HA5
S-2430PU3HAU-24PRH1H5S-2430PU3HA/U-24PRH1H5S/U-24PU3HA5
S-3448PU3HAU-34PRH1H5S-3448PU3HA/U-34PRH1H5S/U-24PU3HA5
S-3448PU3HAU-43PRH1H5S-3448PU3HA/U-43PRH1H5S/U-43PU3HA5
S-3448PU3HAU-43PRH1H8S-3448PU3HA/U-43PRH1H8S/U-43PU3HA8
S-3448PU3HAU-48PRH1H5S-3448PU3HA/U-48PRH1H5S/U-48PU3HA5
S-3448PU3HAU-48PRH1H8S-3448PU3HA/U-48PRH1H8S/U-48PU3HA8

2. Điều hòa âm trần 4 hướng thổi (Dòng tiêu chuẩn)

S-1821PU3HU-18PR1H5S-1821PU3H/U-18PR1H5S/U-18PU3H5
S-1821PU3HU-21PR1H5S-1821PU3H/U-21PR1H5S/U-21PU3H5
S-2430PU3HU-24PR1H5S-2430PU3H/U-24PR1H5S/U-24PU3H5
S-2430PU3HU-30PR1H5S-2430PU3H/U-30PR1H5S/U-30PU3H5
S-3448PU3HU-34PR1H5S-3448PU3H/U-34PR1H5S/U-34PU3H5
S-3448PU3HU-43PR1H5S-3448PU3H/U-43PR1H5S/U-43PU3H5
S-3448PU3HU-43PR1H8S-3448PU3H/U-43PR1H8S/U-43PU3H8
S-3448PU3HU-48PR1H5S-3448PU3H/U-48PR1H5S/U-48PU3H5
S-3448PU3HU-48PR1H8S-3448PU3H/U-48PR1H8S/U-48PU3H8

Giới thiệu sản phẩm mới máy điều hòa thương mại Panasonic 2023

II. Điều hòa âm trần nối ống gió

1. Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều

S-1821PF3HU-18PR1H5S-1821PF3H/U-18PR1H5S/U-18PF3H5
S-1821PF3HU-21PR1H5S-1821PF3H/U-21PR1H5S/U-21PF3H5
S-2430PF3HU-24PR1H5S-2430PF3H/U-24PR1H5S/U-24PF3H5
S-2430PF3HU-30PR1H5S-2430PF3H/U-30PR1H5S/U-30PF3H5
S-3448PF3HU-34PR1H5S-3448PF3H/U-34PR1H5S/U-34PF3H5
S-3448PF3HU-43PR1H5S-3448PF3H/U-43PR1H5S/U-43PF3H5
S-3448PF3HU-43PR1H8S-3448PF3H/U-43PR1H8S/U-43PF3H8
S-3448PF3HU-48PR1H5S-3448PF3H/U-48PR1H5S/U-48PF3H5
S-3448PF3HU-48PR1H8S-3448PF3H/U-48PR1H8S/U-48PF3H8

2. Điều hòa âm trần nối ống gió 2 chiều

Dàn LạnhDàn NóngModel
S-18PF3HBU-18PZ3H5S-18PF3HB/U-18PZ3H5S/U-18PF3HB5
S-2124PF3HBU-21PZ3H5S-2124PF3HB/U-21PZ3H5S/U-21PF3HB5
S-2124PF3HBU-24PZ3H5S-2124PF3HB/U-24PZ3H5S/U-24PF3HB5
S-3448PF3HBU-34PZ3H5S-3448PF3HB/U-34PZ3H5S/U-34PF3HB5
S-3448PF3HBU-43PZ3H5S-3448PF3HB/U-43PZ3H5S/U-43PF3HB5
S-3448PF3HBU-43PZ3H8S-3448PF3HB/U-43PZ3H8S/U-43PF3HB8
S-3448PF3HBU-48PZ3H5S-3448PF3HB/U-48PZ3H5S/U-48PF3HB5
S-3448PF3HBU-48PZ3H8S-3448PF3HB/U-48PZ3H8S/U-48PF3HB8

=>>> Cập nhật ngay giá điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic =>>> Tại đây

III. Điều hòa cây

Dàn LạnhDàn NóngModel
S-21PB3H5U-21PRB1H5S-21PB3H5/U-21PRB1H5S/U-21PB3H5
S-24PB3H5U-24PRB1H5S-24PB3H5/U-24PRB1H5S/U-24PB3H5
S-34PB3H5U-34PSB3H5S-34PB3H5/U-34PSB3H5S/U-34PB3H5
S-43PB3H5U-43PSB3H5S-43PB3H5/U-43PSB3H5S/U-43PB3H5
S-48PB3H5U-48PSB3H5S-48PB3H5/U-48PSB3H5S/U-48PB3H5

Điều hòa cây Panasonic model 2023 gas R32

0945633233