Giỏ hàng

    Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Điều hòa âm trần Midea 1 chiều MCD-36CRN1 36.000BTU 26.700.000 
26.700.000 

Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Điều hòa âm trần Midea 1 chiều MCD-36CRN1 36.000BTU  × 1 26.700.000 
Tạm tính 26.700.000 
Tổng 26.700.000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

0945633233
1
    1
    Giỏ hàng của bạn
    Điều hòa âm trần Midea 1 chiều MCD-36CRN1 36.000BTU
    1 X 26.700.000  = 26.700.000