Điều hòa tủ đứng Daikin loại 1 chiều

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V 28000BTU

Model: FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 27.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN71BXV1V/RR71CBXY1V 28000BTU

Model: FVRN71BXV1V/RR71CBXY1V

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 28.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V 36000BTU

Model: FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 32.400.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN100BXV1V/RR100DBXY1V 36000BTU

Model: FVRN100BXV1V/RR100DBXY1V

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 33.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V 42000BTU

Model: FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 35.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V 45000BTU

Model: FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 44.600.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V 55000BTU

Model: FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V

Công suất: 55000BTU

Giá bán: 51.200.000 VNĐ