1.Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều tiêu chuẩn

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 9000BTU SRK/SRC09CTR-S5

Model: SRK/SRC09CTR-S5

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.500.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 12000BTU SRK/SRC12CT-S5

Model: SRK/SRC12CT-S5

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.400.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 18000BTU SRK/SRC18CS-S5

Model: SRK/SRC09CMP-5

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 13.000.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 24000BTU SRK/SRC24CS-S5

Model: SRK/SRC24CS-S5

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 17.250.000 VNĐ