Điều hòa cassette âm trần Midea 1 chiều

Điều hòa âm trần Midea 1 chiều MCA3-18CRN1 18.000BTU

Model: MCA3-18CRN1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.300.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Midea 1 chiều MCD-28CRN1 28.000BTU

Model: MCD-28CRN1

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 19.800.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Midea 1 chiều MCD-36CRN1 36.000BTU

Model: MCD-36CRN1

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 26.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Midea 1 chiều MCD-50CRN1 48.000BTU

Model: MCD-50CRN1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 29.600.000 VNĐ