Điều hòa âm trần 1 chiều Gree

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GUD55T/A-K/GUL50W/A-K 18000BTU

Model: GUD55T/A-K/GUL50W/A-K

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.900.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GU71T/A-K/GUL71W/A-K 24000BTU

Model: GU71T/A-K/GUL71W/A-K

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 22.700.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GU100T/A-K/GUL100W/A-M 30000BTU

Model: GU100T/A-K/GUL100W/A-M

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 29.600.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GU125T/A-K/GUL125W/A-M 42000BTU

Model: GU125T/A-K/GUL125W/A-M

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 34.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GU140T/A-K/GUL140W/A-M 48000BTU

Model: GU140T/A-K/GUL140W/A-M

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 37.000.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều GU160T/A-K/GUL160W/A-M 52000BTU

Model: GU160T/A-K/GUL160W/A-M

Công suất: 52000BTU

Giá bán: 43.600.000 VNĐ