ĐIỀU HOÀ ABC

Tivi Casper VERON Series 32HG5000 32 Inch Full HD

Model: 32HG5000

Công suất: 32 Inch

Giá bán: 4.200.000 VNĐ

Tivi Casper VERON Series 32HL5000 32 Inch Full HD

Model:

Công suất: 32 Inch

Giá bán: 3.100.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Samsung 1 chiều 28000BTU AC090NN4SEC/EA

Model: AC090NN4SEC/EA - AC090NX4SEC/EA

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 29.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA71BVMV 24000BTU

Model: FBA71BVMV/RZF71CV2V

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 33.400.000 VNĐ

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 1 pha inverter FCF71CVM/RZF71CV2V 24.000BTU

Model: FCF71CVM/RZF71CV2V

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 35.000.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter FTKQ25SAVMV 9.000BTU

Model: FTKQ25SAVMV/RKQ25SAVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.600.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter FTKQ35SAVMV 12.000BTU

Model: FTKQ35SAVMV/RKQ35SAVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.500.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều CU/CS-VU9SKH-8 9000BTU

Model: VU9SKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 12.600.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000BTU Gas R32 CU/CS-N9SKH-8

Model: CU/CS-N9SKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU Gas R32 CU/CS-N12SKH-8

Model: CU/CS-N12SKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều CU/CS-VU12SKH-8 12000BTU

Model: VU12SKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 15.200.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi loại 1 chiều công suất 9000BTU

Model: MS-HM25VA

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.000.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi loại 1 chiều công suất 12000BTU

Model: MS-HM35VA

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.400.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi loại 1 chiều công suất 18000BTU

Model: MS-HM50VA

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.200.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi loại 1 chiều công suất 24000BTU

Model: MS-HM60VA

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 20.200.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng LG chiều lanh 24000BTU

Model: HP-H246SLAO

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 25.200.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng media 2chiều 28000BTU

Model: MFS-28HR

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 18.900.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng media 2chiều 50000BTU

Model: MFS-50HR

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 27.500.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng media 1chiều 18000BTU

Model: MFJ-18CR-QB6

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hoà tủ đứng media 1chiều 28000BTU

Model: MFS-28CR

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 17.900.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng media 1chiều 50000BTU

Model: MFS-50CR

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 26.500.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng LG 1chiều lanh 24000BTU

Model: PH-C246SLAO

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 22.800.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng LG 1chiều lanh 28000BTU

Model: HPC-286SLAO

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 27.500.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng LG 1chiều lanh 48000BTU

Model: VPC-508TAO

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 38.200.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng LG 1chiều lanh 93000BTU

Model: LP-C1008FAO

Công suất: 93000BTU

Giá bán: 69.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 24000BTU

Model: APF/APO-240

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 20.000.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng sumikura 2chiều 28000BTU

Model: APF/APO-280

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 22.400.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng sumikura 2chiều 36000BTU

Model: APF/APO-360

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 25.500.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng sumikura 2chiều 48000BTU

Model: APF/APO-480

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 29.500.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng sumikura 2chiều 50000BTU

Model: APF/APO-500

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 30.500.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng sumikura 2chiều 60000BTU

Model: APF/APO-600

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 35.500.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng sumikura 2chiều 96000BTU

Model: APF/APO-960

Công suất: 96000BTU

Giá bán: 68.500.000 VNĐ

Điều hoà tủ đưng sumikura 1chiều 21000BTU

Model: APF/APO210

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 16.300.000 VNĐ

Điều hoà tủ đưng sumikura 1chiều 24000BTU

Model: APF/APO240

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 18.300.000 VNĐ

Điều hoà tủ đưng sumikura 1chiều 28000BTU

Model: APF/APO-280

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 21.500.000 VNĐ

Điều hoà tủ đưng sumikura 1chiều 36000BTU

Model: APF/APO360

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 24.500.000 VNĐ

Điều hoà tủ đưng sumikura 1chiều 48000BTU

Model: APF/APO480

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 28.200.000 VNĐ

Điều hoà tủ đưng sumikura 1chiều 50000BTU

Model: APF/APO500

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 29.200.000 VNĐ

Điều hoà tủ đưng sumikura 1chiều 60000BTU

Model: APF/APO600

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 33.200.000 VNĐ

Điều hoà tủ đưng sumikura 1chiều 96000BTU

Model: APF/APO-960

Công suất: 96000BTU

Giá bán: 65.200.000 VNĐ

Điều hoà tủ đưng panasonic 1chiều công suất 18000BTU

Model: CS-18FFH C18FFH

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 20.500.000 VNĐ

Điều hoà tủ đưng panasonic 1chiều công suất 28000BTU

Model: CS-C28FFH CU-C28FFH

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 29.800.000 VNĐ

Điều hoà tủ đưng panasonic 1chiều công suất 45000BTU

Model: CS-C45FFH C45FFH

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 38.900.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng funiki 2chiều công suât 18000BTU

Model: FH18

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.500.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng funiki 2chiều công suât 24000BTU

Model: FH24

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 18.700.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng funiki 2chiều công suât 27000BTU

Model: FH27

Công suất: 27000BTU

Giá bán: 19.900.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng funiki 2chiều công suât 36000BTU

Model: FH36

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 25.700.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng funiki 2chiều công suât 50000BTU

Model: FH50

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 29.200.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng funiki 1chiều công suât 18000BTU

Model: FC18

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 15.300.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng funiki 1chiều công suât 24000BTU

Model: FC24

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 17.600.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng funiki 1chiều công suât 28000BTU

Model: FC28

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 18.800.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng funiki 1chiều công suât 36000BTU

Model: FC36

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 24.700.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng funiki 1chiều công suât 50000BTU

Model: FC50

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 27.800.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng daikin 1chiều inverter 26000BTU

Model: FVQ71CVEB

Công suất: thailan

Giá bán: Liên Hệ

Điều hoà tủ đứng daikin 1chiều inverter 36000BTU

Model: FVQ100CVEB

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hoà tủ đứng daikin 1chiều inverter 44500BTU

Model: FVQ125CVEB

Công suất: 44500BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hoà tủ đứng daikin 2chiều inverter 26000BTU

Model: FVQ71CVEB RZR71LVMV

Công suất: 26000BTU

Giá bán: 45.900.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng daikin 2chiều inverter 36000BTU

Model: FVQ125CVEB RZR100LVMV

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hoà tủ đứng daikin 2chiều inverter 44500BTU

Model: FVQ125CVEB RZR125LVMV

Công suất: 44500BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hoà tủ đứng daikin 1chiều 26000BTU

Model: FVY71LAVE

Công suất: 26000BTU

Giá bán: 30.800.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng daikin 1chiều 36000BTU

Model:

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 375.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng daikin 1chiều 44500BTU

Model: FVY125LAVE

Công suất: 445000BTU

Giá bán: 40.200.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng daikin 2chiều 26000BTU

Model: FVY71LAVE

Công suất: 26000BTU

Giá bán: 33.950.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng daikin 2chiều 36000BTU

Model: FVY100LAVE

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 40.500.000 VNĐ

Điều hoà tủ đứng daikin 2chiều 44500BTU

Model: FVY125LAVE

Công suất: 44500BTU

Giá bán: 45.500.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter GA R410 9000BTU

Model: SRK/SRC25ZJ-S5

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 12.900.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter GA R410 12000BTU

Model: SRK/SRC35ZJ-S5

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 14.700.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter GA R410 18000BTU

Model: SRK/SRC50ZJ-S

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 21.000.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter GA R410 21000BTU

Model: SRK/SRC63ZK-S

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 28.800.000 VNĐ

Điều hoà Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter GA R410 24000BTU

Model: SRK/SRC71ZK-S

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 30.100.000 VNĐ

Điều hoà LG 2 chiều inverter 10000BTU

Model: B10ENC

Công suất: 10000BTU

Giá bán: 9.900.000 VNĐ

Điều hoà LG 2 chiều inverter 12000BTU

Model: B13ENC

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.900.000 VNĐ

Điều hoà LG 2 chiều inverter 18000BTU

Model: B18ENC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.200.000 VNĐ

Điều hoà LG 2 chiều inverter 24000BTU

Model: B24ENC

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 21.600.000 VNĐ

Điều hoà LG 1 chiêu thường inverter 10000BTU

Model: V10ENCN

Công suất: 10000BTU

Giá bán: 8.600.000 VNĐ

Điều hoà LG 1 chiêu thường inverter 12000BTU

Model: V13ENCN

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.000.000 VNĐ

Điều hoà LG 1 chiêu thường inverter 18000BTU

Model: V18ENCN

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.800.000 VNĐ

Điều hoà LG 1 chiêu thường inverter 24000BTU

Model: V24ENCN

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 18.600.000 VNĐ

Điều hòa Midea MSMA-09HR 2 chiều 9000BTU

Model: MSMA-09HR

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.800.000 VNĐ

Điều hòa Midea MSMA-12HR 2 chiều 12000BTU

Model: MSMA-12HR

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.900.000 VNĐ

Điều hòa Midea MSMA-18HR 2 chiều 18000BTU

Model: MSMA-18HR

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 10.400.000 VNĐ

Điều hòa Midea MSMA-24HR 2 chiều 24000BTU

Model: MSMA-24HR

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.700.000 VNĐ

Điều hòa Midea MSMA-09CR 1 chiều 9000BTU

Model: MSMA-09CR

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.600.000 VNĐ

Điều hòa Midea MSMA-12CR 1 chiều 12000BTU

Model: MSMA-12CR

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.600.000 VNĐ

Điều hòa Midea MSMA-18CR 1 chiều 18000BTU

Model: MSMA-18CR

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.000.000 VNĐ

Điều hòa Midea MSMA-24CR 1 chiều 24000BTU

Model: MSMA-24CR

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.400.000 VNĐ

điều hoà FUNIKI 2 chiều 9000BTU

Model: SBH09

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.000.000 VNĐ

điều hoà FUNIKI 2 chiều 12000BTU

Model: SBH12

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.450.000 VNĐ

điều hoà FUNIKI 2 chiều 18000BTU

Model: SBH18

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.500.000 VNĐ

điều hoà FUNIKI 2 chiều 24000BTU

Model: SBH24

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 13.500.000 VNĐ

điều hoà FUNIKI 1chiều 9000BTU

Model: SBC09

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.400.000 VNĐ

điều hoà FUNIKI 1chiều 12000BTU

Model: SBC12

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 6.800.000 VNĐ

điều hoà FUNIKI 1chiều 18000BTU

Model: SBC18

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.450.000 VNĐ

điều hoà FUNIKI 1chiều 24000BTU

Model: SBC24

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 12.000.000 VNĐ

Điều hòa daikin 1 chiều inverter 9000BTU GA R410A

Model: FTKS25GVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 11.300.000 VNĐ

Điều hòa daikin 1 chiều inverter 12000BTU GA R410A

Model: FTKS35GVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 13.400.000 VNĐ

điều hoà daikin 1chiều inverter 18000BTU GA R410A

Model: FTKS50GVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 20.500.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 9000BTU GA R22

Model: FTXD25HVMV/RXD25HVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 11.600.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 12000BTU GA R22

Model: FTXD35HVMV/RXD35HVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 13.850.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 18000BTU GA R22

Model: FTXD50HVMV/RXD50HVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 21.300.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 21000BTU GA R22

Model: FTXD60HVMV/RXD60HVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 29.400.000 VNĐ

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 24000BTU GA R22

Model: FTXD71HVMV/RXD71HVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 33.400.000 VNĐ

Điều hòa Multi Daikin 4MXD80BVMA 2 chiều nóng lạnh

Model: 4MXD80BVMA

Công suất: 28.000BTU

Giá bán: VNĐ

Điều hòa Multi Daikin 4MXD68BVMA

Model: 4MXD68BVMA

Công suất: 24.000 BTU

Giá bán: VNĐ

Điều hòa LG Âm trần Cassette 1 chiều lạnh HT-C246HLA1

Model: HT-C246HLA1

Công suất: 24.000BTU

Giá bán: 23.200.000 VNĐ

Điều hòa LG Âm trần Cassette 1 chiều lạnh HT-C186HLA1

Model: HT-C186HLA1

Công suất: 18.000 BTU

Giá bán: 21.000.000 VNĐ