Giỏ hàng

    Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 18000BTU FDTC50VF/SRC50ZSX-S 28.200.000 
28.200.000 

Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 2 chiều 18000BTU FDTC50VF/SRC50ZSX-S  × 1 28.200.000 
Tạm tính 28.200.000 
Tổng 28.200.000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

0945633233
1
    1
    Giỏ hàng của bạn