Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H240 2 chiều 24000BTU

Model: APF/APO-H240

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 17.500.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H280 2 chiều 28000BTU

Model: APF/APO-H280

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 18.300.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H360 2 chiều 36000BTU

Model: APF/APO-H360

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 23.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-480 2 chiều 48000BTU

Model: APF/APO-480

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 28.600.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H500 2 chiều 50000BTU

Model: APF/APO-H500

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 30.800.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H600 2 chiều 60000BTU

Model: APF/APO-H600

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 31.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Sumikura APF/APO-H1000 100.000BTU

Model: APF/APO-H1000

Công suất: 100000BTU

Giá bán: 59.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Sumikura APF/APO-H1200 120.000BTU

Model: APF/APO-H1200

Công suất: 120000BTU

Giá bán: 65.000.000 VNĐ