Điều hòa tủ đứng Gree 2 chiều

Điều hòa Gree 2 chiều GVH18AG-K1NNA5A 18000BTU

Model: GVH18AG-K1NNA5A

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 16.500.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GVH24AG-K1NNA5A 24000BTU

Model: GVH24AG-K1NNA5A

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 20.950.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GVH36AH-M1NNA5A 36000BTU

Model: GVH36AH-M1NNA5A

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 32.000.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GVH42AH-M1NNA5A 42000BTU

Model: GVH42AH-M1NNA5A

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 31.900.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GVH48AH-M1NNA5A 48000BTU

Model: GVH48AH-M1NNA5A

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 39.400.000 VNĐ

Điều hòa Gree 2 chiều GVH55AH-M1NNA5A 55000BTU

Model: GVH55AH-M1NNA5A

Công suất: 55000BTU

Giá bán: 45.000.000 VNĐ