Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều

Điều hòa tủ đứng Funiki FH18MMC 2 chiều 18.000BTU

Model: FH18MMC

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 15.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Funiki FH21MMC 2 chiều 21.000BTU

Model: FH21MMC

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 16.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Funiki FH27MMC 2 chiều 27.000BTU

Model: FH27MMC

Công suất: 27000BTU

Giá bán: 18.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Funiki FH36MMC 2 chiều 36.000BTU

Model: FH36MMC

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 23.800.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Funiki FH50MMC 2 chiều 50.000BTU

Model: FH50MMC

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 30.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Funiki FH100 2 chiều 100.000BTU

Model:

Công suất: 100000BTU

Giá bán: 59.600.000 VNĐ