Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều FC21MMC 21.000BTU

Model: FC21MMC

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 15.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều FC27MMC 27.000BTU

Model: FC27MMC

Công suất: 25000BTU

Giá bán: 16.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều FC36MMC 36.000BTU

Model: FC36MMC

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 22.800.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều FC42MMC 42.000BTU

Model: FC42MMC

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 27.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều FC50MMC 50.000BTU

Model: FC50MMC

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 29.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều FC100MMC 100.000BTU

Model: FC100

Công suất: 100000BTU

Giá bán: 56.800.000 VNĐ