Điều hòa tủ đứng Daikin loại 1 chiều Inverter

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA50AMVM/RZF50CV2V 18000BTU

Model: FVA50AMVM/RZF50CV2V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 32.700.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA60AMVM/RZF60CV2V 21000BTU

Model: FVA60AMVM/RZF60CV2V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 38.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA71AMVM/RZF71CV2V 24000BTU

Model: FVA71AMVM/RZF71CV2V

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 42.300.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA71AMVM/RZF71CYM 24000BTU

Model: FVA71AMVM/RZF71CYM

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 44.000.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA100AMVM/RZF100CVM 34000BTU

Model: FVA100AMVM/RZF100CVM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 49.800.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA100AMVM/RZF100CYM 34000BTU

Model: FVA100AMVM/RZF100CYM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 52.100.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA125AMVM/RZF125CVM 45000BTU

Model: FVA125AMVM/RZF125CVM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 54.200.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA125AMVM/RZF125CYM 45000BTU

Model: FVA125AMVM/RZF125CYM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 56.700.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA140AMVM/RZF140CVM 55000BTU

Model: FVA140AMVM/RZF140CVM

Công suất: 55000BTU

Giá bán: 58.900.000 VNĐ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều FVA140AMVM/RZF140CYM 55000BTU

Model: FVA140AMVM/RZF140CYM

Công suất: 55000BTU

Giá bán: 61.600.000 VNĐ