Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều

Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 9.000BTU ACS/APO-H092

Model: ACS/APO-H092

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 13.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 12.000BTU ACS/APO-H120

Model: ACS/APO-H120

Công suất: BTU

Giá bán: 14.000.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 18.000BTU ACS/APO-H180

Model: ACS/APO-H180

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 22.000.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 24.000BTU ACS/APO-H240

Model: ACS/APO-H240

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 27.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 28.000BTU ACS/APO-H280

Model: ACS/APO-H280

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 29.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 36.000BTU ACS/APO-H360

Model: ACS/APO-H360

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 33.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 50.000BTU ACS/APO-H500

Model: ACS/APO-H500

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 39.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 2 chiều 60.000BTU ACS/APO-H600

Model: ACS/APO-H600

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 41.900.000 VNĐ