Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều

Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 9.000BTU ACS/APO-092

Model: ACS/APO-092

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 12.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 12.000BTU ACS/APO-120

Model: ACS/APO-120

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 13.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 18.000BTU ACS/APO-180

Model: ACS/APO-180

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 18.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 24.000BTU ACS/APO-240

Model: ACS/APO-240

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 23.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 28.000BTU ACS/APO-280

Model: ACS/APO-280

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 25.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 36.000BTU ACS/APO-360

Model: ACS/APO-360

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 28.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 50.000BTU ACS/APO-500

Model: ACS/APO-500

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 35.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Sumikura 1 chiều 60.000BTU ACS/APO-600

Model: ACS/APO-600

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 39.300.000 VNĐ