Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic 1 chiều inverter

Điều hòa nối ống gió Panasonic 18.000BTU S-18PF2H5-8

Model: S-18PF2H5-8/U-18PS2H5-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 22.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 21.000BTU S-21PF2H5-8

Model: S-21PF2H5-8/U-21PS2H5-8

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 28.100.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 24.000BTU S-24PF2H5-8

Model: S-24PF2H5-8/U-24PS2H5-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 29.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 30.000BTU S-30PF2H5-8

Model: S-30PF2H5-8/U-30PS2H5-8

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 32.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 34.000BTU S-34PF2H5-8

Model: S-34PF2H5-8/U-34PS2H5-8

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 35.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 43.000BTU S-43PF2H5-8

Model: S-43PF2H5-8/U-43PS2H5-8

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 38.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Panasonic 48.000BTU S-48PF2H5-8

Model: S-48PF2H5-8/U-48PS2H5-8

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 42.200.000 VNĐ