Điều hòa âm trần nối ống gió Midea 1 chiều

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Midea 12.000BTU MTB-12CR

Model: MTB-12CR

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Midea 18.000BTU MTB-18CR

Model: MTB-18CR

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Midea 28.000BTU MTB-28CR

Model: MTB-28CR

Công suất: 28000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Midea 36.000BTU MTB-36CR

Model: MTB-36CR

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Midea 50.000BTU MTB-50CR

Model: MTB-50CR

Công suất: 50000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa nối ống gió 1 chiều Midea 60.000BTU MTB-60CR

Model: MTB-60CR

Công suất: 60000BTU

Giá bán: Liên Hệ