Điều hòa nối ống Daikin 2 chiều inverter

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 18000BTU FBA50BVMA9/RZA50DV2V

Model: FBA50BVMA9/RZA50DV2V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 28.100.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 21000BTU FBA60BVMA9/RZA60DV2V

Model: FBA60BVMA9/RZA60DV2V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 35.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 24000BTU FBA71BVMA9/RZA71DV1

Model: FBA71BVMA9/RZA71DV1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 36.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 34000BTU FBA100BVMA9/RZA100DV1

Model: FBA100BVMA9/RZA100DV1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 43.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 34000BTU FBA100BVMA9/RZA100DY1

Model: FBA100BVMA9/RZA100DY1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 46.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 45000BTU FBA125BVMA9/RZA125DV1

Model: FBA125BVMA9/RZA125DV1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 47.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 45000BTU FBA125BVMA9/RZA125DY1

Model: FBA125BVMA9/RZA125DY1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 50.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 50000BTU FBA140BVMA9/RZA140DV1

Model: FBA140BVMA9/RZA140DV1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 51.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Daikin 50000BTU FBA140BVMA9/RZA140DY1

Model: FBA140BVMA9/RZA140DY1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 54.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều 24000BTU FBA71BVMA/RZA71BV2V

Model: FBA71BVMA/RZA71BV2V

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 36.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều 34000BTU FBA100BVMA/RZA100BV2V

Model: FBA100BVMA/RZA100BV2V

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 42.500.000 VNĐ