Điều hòa nối ống Daikin 1 chiều inverter

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA50BVMV 18000 BTU 1 pha

Model: FBA50BVMV/RZF50CV2V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 26.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA60BVMV 21000 BTU 1 pha

Model: FBA60BVMV/RZF60CV2V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 32.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA71BVMV 24000 BTU 1 pha

Model: FBA71BVMV/RZF71CV2V

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 33.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA100BVMV 36000 BTU 1 pha

Model: FBA100BVMV/RZF100CVM

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 40.100.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA100BVMV 36000 BTU 3 pha

Model: FBA100BVMV/RZF100CYM

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 42.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA125BVMV 45000 BTU 1 pha

Model: FBA125BVMV/RZF125CVM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 43.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA125BVMV 45000 BTU 3 pha

Model: FBA125BVMV/RZF125CYM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 46.000.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA140BVMV 50000 BTU 1 pha

Model: FBA140BVMV/RZF140CVM

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 47.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA140BVMV 50000 BTU 3 pha

Model: FBA140BVMV/RZF140CYM

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 50.500.000 VNĐ