Điều hòa nối ống Daikin 1 chiều inverter

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC71DVM 24.000BTU

Model: FBFC71DVM/RZFC71DVM

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 30.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC71DVM 24.000BTU

Model: FBFC71DVM/RZFC71DY1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 30.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC85DVM 30.000BTU

Model: FBFC85DVM/RZFC85DVM

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 31.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC85DVM 30.000BTU

Model: FBFC85DVM/RZFC85DY1

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 31.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC100DVM 34.000BTU

Model: FBFC100DVM/RZFC100DVM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 36.500.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC100DVM 34.000BTU

Model: FBFC100DVM/RZFC100DY1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 36.500.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC125DVM 45.000BTU

Model: FBFC125DVM/RZFC125DY1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 40.200.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC140DVM 50.000BTU

Model: FBFC140DVM/RZFC140DY1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 43.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA50BVMV 18000BTU

Model: FBA50BVMA/RZF50CV2V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 25.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA60BVMV 21000BTU

Model: FBA60BVMV/RZF60CV2V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 32.100.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA71BVMA 24000BTU

Model: FBA71BVMA/RZF71CV2V

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 33.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA100BVMV 36000BTU

Model: FBA100BVMV/RZF100CVM

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 39.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA100BVMV 36000BTU

Model: FBA100BVMV/RZF100CYM

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 41.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA125BVMV 45000BTU

Model: FBA125BVMV/RZF125CVM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 43.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA125BVMV 45000BTU

Model: FBA125BVMV/RZF125CYM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 45.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA140BVMV 50000BTU

Model: FBA140BVMV/RZF140CVM

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 47.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA140BVMV 50000BTU

Model: FBA140BVMV/RZF140CYM

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 49.700.000 VNĐ