ĐIỀU HÒA NỐI ỐNG GIÓ

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC71DVM 24.000BTU

Model: FBFC71DVM/RZFC71DVM

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 30.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC71DVM 24.000BTU

Model: FBFC71DVM/RZFC71DY1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 30.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC85DVM 30.000BTU

Model: FBFC85DVM/RZFC85DVM

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 31.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC85DVM 30.000BTU

Model: FBFC85DVM/RZFC85DY1

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 31.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC100DVM 34.000BTU

Model: FBFC100DVM/RZFC100DVM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 36.500.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC100DVM 34.000BTU

Model: FBFC100DVM/RZFC100DY1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 36.500.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC125DVM 45.000BTU

Model: FBFC125DVM/RZFC125DY1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 40.200.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC140DVM 50.000BTU

Model: FBFC140DVM/RZFC140DY1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 43.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 18.000BTU ARAG18LLLBZ

Model: ARAG18LLLBZ

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 23.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 24.000BTU ARAG24LMLAZ

Model: ARAG24LMLAZ

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 29.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 30.000BTU ARAG30LMLAZ

Model: ARAG30LMLAZ

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 33.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 36.000BTU ARAG36LMLAZ

Model: ARAG36LMLAZ

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 35.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 1 chiều 18.000BTU FDUM50CR-S5

Model: FDUM50CR-S5/FDC50CR-S5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 20.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 1 chiều 24.000BTU FDUM71CR-S5

Model: FDUM71CR-S5/FDC71CR-S5

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 25.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 1 chiều 34.000BTU FDUM100CR-S5

Model: FDUM100CR-S5/FDC100CR-S5

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 33.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 1 chiều 45.000BTU FDUM125CR-S5

Model: FDUM125CR-S5/FDC125CR-S5

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 36.200.000 VNĐ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 18000BTU FDUM50VF

Model: FDUM50VF/SRC50ZMX-S

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 29.200.000 VNĐ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 24000BTU FDUM71VF1

Model: FDUM71VF1/FDC71VNP

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 32.800.000 VNĐ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 24000BTU FDUM71VF1

Model: FDUM71VF1/FDC71VNX

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 39.100.000 VNĐ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 36000BTU FDUM100VF2

Model: FDUM100VF1/FDC100VNP

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 46.600.000 VNĐ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 36000BTU FDUM100VF2

Model: FDUM100VF1/FDC100VN

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 54.200.000 VNĐ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 45000BTU FDUM125VF

Model: FDUM125VF/FDC125VN

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 57.400.000 VNĐ

Điều hòa ống gió 2 chiều inverter Mitsubishi Heavy 48000BTU FDUM140VF

Model: FDUM140VF/FDC140VN

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 59.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 18.000BTU ARY18UUALZ

Model: ARY18UUALZ

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 21.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 25.000BTU ARY25UUANY

Model: ARY25UUANY

Công suất: 25000BTU

Giá bán: 23.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 30.000BTU ARY30UUANZ

Model: ARY30UUANZ

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 26.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 36.000BTU ARY36UUANZ

Model: ARY36UUANZ

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 29.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều Fujitsu 45.000BTU ARY45UUANZ

Model: ARY45UUANZ

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 34.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió ARG18ALCH loại 1 chiều 18.000BTU

Model: ARG18ALCH/AOGA18ADTH

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 18.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió ARG25ALC loại 1 chiều 25.000BTU

Model: ARG25ALC/AOG25ANBL

Công suất: 25000BTU

Giá bán: 23.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió ARG30ALC loại 1 chiều 30.000BTU

Model: ARG30ALC/AOG30AMBH

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 27.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió ARG36ALD3 loại 1 chiều 36.000BTU

Model: ARG36ALD3/AOG36APA3L

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 30.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió ARG45ALC3 loại 1 chiều 45.000BTU

Model: ARG45ALC3/AOG45APA3L

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 34.000.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió ARG60AUAK loại 1 chiều 60.000BTU

Model: ARG60AUAK/AOG60APBGT

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 45.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió ARG90ELC3 loại 1 chiều 90.000BTU

Model: ARG90ELC3/AOG90EPD3L

Công suất: 90000BTU

Giá bán: 102.000.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều General ARG25RLC 25.000BTU

Model: ARG25RLC/AOG25RNBL

Công suất: 25000BTU

Giá bán: 28.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều General ARG30RLC 30.000BTU

Model: ARG30RLC/AOG30RMBL

Công suất: 28000BTU

Giá bán: 32.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều General ARG36RLC3 36.000BTU

Model: ARG36RLC3/AOG36RPA3L

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 35.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều General ARG45RLC3 45.000BTU

Model: ARG45RLC3/ AOG45RPA3L

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 38.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều General ARG60RUAK 60.000BTU

Model: ARG60RUAK/ AOG60RPAGT

Công suất: 60000BTU

Giá bán: 50.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều General ARG90TLC3 90.000BTU

Model: ARG90TLC3/AOG90TOC3L

Công suất: 90000BTU

Giá bán: 118.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều ARGG12LLLB-A A inverter 12.000BTU

Model: ARGG12LLLB-A/ AOGG12LBLA-A

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 22.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều ARGG18LLLB-A inverter 18.000BTU

Model: ARGG18LLLB-A/AOGG18LBLA-A

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 25.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều ARGG24LMTA inverter 24.000BTU

Model: ARGG24LMTA/ AOGG24LALA

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 32.000.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều ARGG30LMLA-A inverter 30.000BTU

Model: ARGG30LMLA-A/ AOGG30LBTA-A

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 37.000.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió General 2 chiều ARGG36LMLA-A inverter 36.000BTU

Model: ARGG36LMLA-A/ AOGG36LBTA-A

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 39.000.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió 2 chiều General ARGG45LMLA-A inverter 45.000BTU

Model: ARGG45LMLA-A/ AOGG45LBTA-A

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 49.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBA71BVMA 24.000BTU 1 pha

Model: FBA71BVMA/RZA71BV2V

Công suất: BTU

Giá bán: 36.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBA100BVMA 34.000BTU 1 pha

Model: FBA100BVMA/RZA100BV2V

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 42.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ50EVE 18.000BTU 1 pha

Model: FBQ50EVE/RZQS50AV1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 30.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ60EVE 21.000BTU 1 pha

Model: FBQ60EVE/RZQS60AV1

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 37.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ71EVE 24.000BTU 1 pha

Model: FBQ71EVE/RZQ71LV1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 38.100.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ100EVE 34.000BTU 1 pha

Model: FBQ100EVE/RZQ100LV1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 44.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ100EVE 34.000BTU 3 pha

Model: FBQ100EVE/RZQ100HAY4A

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 45.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ125EVE 43.000BTU 1 pha

Model: FBQ125EVE/RZQ125LV1

Công suất: 43000BTU

Giá bán: 48.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ125EVE 43.000BTU 3 pha

Model: FBQ125EVE/RZQ125HAY4A

Công suất: 43000BTU

Giá bán: 49.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ140EVE 50.000BTU 1 pha

Model: FBQ140EVE/RZQ140LV1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 52.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ140EVE 50.000BTU 3 pha

Model: FBQ140EVE/RZQ140HAY4A

Công suất: 500000BTU

Giá bán: 54.000.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều FBQ71EVE 24.000BTU

Model: FBQ71EVE/RQ71MV1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 32.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều FBQ100EVE 34.000BTU

Model: FBQ100EVE/RQ100MV1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 39.000.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều FBQ125EVE 45.000BTU

Model: FBQ125EVE/RQ125MY1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 45.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều FBQ140EVE 50.000BTU

Model: FBQ140EVE/RQ140MY1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 49.000.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ09MV1 9.000BTU

Model: FDBNQ09MV1/RNQ09MV1

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 13.100.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ13MV1 13.000BTU

Model: FDBNQ13MV1/RNQ13MV1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 15.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ18MV1 18.000BTU

Model: FDBNQ18MV1/RNQ18MV1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ21MV1 21.000BTU

Model: FDBNQ21MV1/RNQ21MV1

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 23.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ26MV1 26.000BTU

Model: FDBNQ26MV1/RNQ26MV1

Công suất: 26000BTU

Giá bán: 25.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDMNQ30MV1 30.000BTU

Model: FDMNQ30MV1/RNQ30MV1

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 28.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDMNQ36MV1 36.000BTU

Model: FDMNQ36MV1/RNQ36MV1

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 32.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDMNQ42MV1 42.000BTU

Model: FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 35.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDMNQ48MV1 48.000BTU

Model: FDMNQ48MV1/RNQ48MY1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 38.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA50BVMV 18000BTU

Model: FBA50BVMA/RZF50CV2V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 25.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA60BVMV 21000BTU

Model: FBA60BVMV/RZF60CV2V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 32.100.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA71BVMA 24000BTU

Model: FBA71BVMA/RZF71CV2V

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 33.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA100BVMV 36000BTU

Model: FBA100BVMV/RZF100CVM

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 39.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA100BVMV 36000BTU

Model: FBA100BVMV/RZF100CYM

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 41.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA125BVMV 45000BTU

Model: FBA125BVMV/RZF125CVM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 43.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA125BVMV 45000BTU

Model: FBA125BVMV/RZF125CYM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 45.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA140BVMV 50000BTU

Model: FBA140BVMV/RZF140CVM

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 47.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA140BVMV 50000BTU

Model: FBA140BVMV/RZF140CYM

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 49.700.000 VNĐ