Điều hòa multi LG loại 2 chiều

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 9000BTU AMNW09GSJB0

Model: AMNW09GSJB0

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 12000BTU AMNW12GSJB0

Model: AMNW12GSJB0

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 18000BTU AMNW18GSKB0

Model: AMNW18GSKB0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 24000BTU AMNW24GSKB0

Model: AMNW24GSKB0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 9000BTU AMNW09GL1A2

Model: AMNW09GL1A2

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 12000BTU AMNW12GL2A2

Model: AMNW12GL2A2

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 18000BTU AMNW18GL2A2

Model: AMNW18GL2A2

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 24000BTU AMNW24GL3A2

Model: AMNW24GL3A2

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 2 chiều LG AMNW09GTUA0 9.000BTU

Model: AMNW09GTUA0

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 2 chiều LG AMNW12GTUA0 12.000BTU

Model: AMNW12GTUA0

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 2 chiều LG AMNW18GTTA0 18.000BTU

Model: AMNW18GTTA0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 2 chiều A3UW18GFA2 18000btu

Model: A3UW18GFA2

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 2 chiều A4UW24GFA2 24000btu

Model: A4UW24GFA2

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 2 chiều A5UW30GFA2 30000btu

Model: A5UW30GFA2

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 28.700.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 2 chiều 42000BTU A5UW42GFA1

Model: A5UW42GFA1

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 40.550.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 2 chiều 48000BTU A5UW48GFA1

Model: A5UW48GFA1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 2 chiều A5UW40GFA0 40000btu

Model: A5UW40GFA0

Công suất: 40000BTU

Giá bán: Liên Hệ