Điều hòa multi LG loại 1 chiều

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ09GSJA0 9.000BTU

Model: AMNQ09GSJA0

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.700.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ12GSJA0 12.000BTU

Model: AMNQ12GSJA0

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.400.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ18GSKA0 18.000BTU

Model: AMNQ18GSKA0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 6.100.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ24GSKA0 24.000BTU

Model: AMNQ24GSKA0

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 6.800.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ09GL1A0 9.000BTU

Model: AMNQ09GL1A0

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.400.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ12GL2A0 12.000BTU

Model: AMNQ12GL2A0

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.200.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ18GL2A0 18.000BTU

Model: AMNQ18GL2A0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.100.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ24GL3A0 24.000BTU

Model: AMNQ24GL3A0

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 9.500.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNC09GTUA0 9.000BTU

Model: AMNC09GTUA0

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.800.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNC12GTUA0 12.000BTU

Model: AMNC12GTUA0

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.100.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNC18GTTA0 18.000BTU

Model: AMNC18GTTA0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.200.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNC24GTTA0 24.000BTU

Model: AMNC24GTTA0

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 8.600.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 1 chiều A2UQ18GFD0 18000btu

Model: A2UQ18GFD0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 13.500.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 1 chiều A3UQ24GFD0 24000btu

Model: A3UQ24GFD0

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 15.600.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 1 chiều A3UQ30GFD0 30000btu

Model: A3UQ30GFD0

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 17.700.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 1 chiều A4UQ36GFD0 36000btu

Model: A4UQ36GFD0

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 22.400.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 1 chiều A5UQ48GFA1 48000BTU

Model: A5UQ48GFA1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 32.500.000 VNĐ