Điều hòa multi LG loại 1 chiều

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 9000BTU AMNQ09GSJB0

Model: AMNQ09GSJB0

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 12000BTU AMNQ12GSJB0

Model: AMNQ12GSJB0

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 18000BTU AMNQ18GSKB0

Model: AMNQ18GSKB0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 1 chiều 24000BTU AMNQ24GSKB0

Model: AMNQ24GSKB0

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ09GSJA0 9.000BTU

Model: AMNQ09GSJA0

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ12GSJA0 12.000BTU

Model: AMNQ12GSJA0

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ18GSKA0 18.000BTU

Model: AMNQ18GSKA0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ24GSKA0 24.000BTU

Model: AMNQ24GSKA0

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ09GL1A0 9.000BTU

Model: AMNQ09GL1A0

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ12GL2A0 12.000BTU

Model: AMNQ12GL2A0

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ18GL2A0 18.000BTU

Model: AMNQ18GL2A0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ24GL3A0 24.000BTU

Model: AMNQ24GL3A0

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNC09GTUA0 9.000BTU

Model: AMNC09GTUA0

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNC12GTUA0 12.000BTU

Model: AMNC12GTUA0

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNC18GTTA0 18.000BTU

Model: AMNC18GTTA0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNC24GTTA0 24.000BTU

Model: AMNC24GTTA0

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 1 chiều A2UQ18GFD0 18000btu

Model: A2UQ18GFD0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 1 chiều A3UQ24GFD0 24000btu

Model: A3UQ24GFD0

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 1 chiều A3UQ30GFD0 30000btu

Model: A3UQ30GFD0

Công suất: 30000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 1 chiều A4UQ36GFD0 36000btu

Model: A4UQ36GFD0

Công suất: 36000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa LG Multi 1 chiều A5UQ48GFA1 48000BTU

Model: A5UQ48GFA1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: Liên Hệ