Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy dàn nóng 2 chiều SCM40ZM-S 14.000BTU

Model: SCM40ZM-S

Công suất: 14000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy dàn nóng 2 chiều SCM45ZJ-S 16.000BTU

Model: SCM45ZJ-S

Công suất: 16000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM50ZJ-S 18.000BTU

Model: SCM50ZJ-S

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM60ZJ-S 21.000BTU

Model: SCM60ZJ-S

Công suất: 22000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM71ZJ-S 24.000BTU

Model: SCM71ZJ-S

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM80ZJ-S 28.000BTU

Model: SCM80ZJ-S

Công suất: 28000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM100ZJ-S 34.000BTU

Model: SCM100ZJ-S

Công suất: 34000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM125ZJ-S 42.000BTU

Model: SCM125ZJ-S

Công suất: 42000BTU

Giá bán: Liên Hệ