Điều hòa Multi LG

Điều hòa multi LG loại 1 chiều

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ09GSJA0 9.000BTU

Model: AMNQ09GSJA0

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.800.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ12GSJA0 12.000BTU

Model: AMNQ12GSJA0

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.500.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ18GSKA0 18.000BTU

Model: AMNQ18GSKA0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 6.300.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ24GSKA0 24.000BTU

Model: AMNQ24GSKA0

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 7.000.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ09GL1A0 9.000BTU

Model: AMNQ09GL1A0

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.700.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ12GL2A0 12.000BTU

Model: AMNQ12GL2A0

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.500.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ18GL2A0 18.000BTU

Model: AMNQ18GL2A0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.600.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ24GL3A0 24.000BTU

Model: AMNQ24GL3A0

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 10.000.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNC09GTUA0 9.000BTU

Model: AMNC09GTUA0

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.950.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNC12GTUA0 12.000BTU

Model: AMNC12GTUA0

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.250.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNC18GTTA0 18.000BTU

Model: AMNC18GTTA0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.500.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNC24GTTA0 24.000BTU

Model: AMNC24GTTA0

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 9.000.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi LG A2UQ18GFD0 18000BTU

Model: A2UQ18GFD0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.250.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi LG A3UQ24GFD0 24000BTU

Model: A3UQ24GFD0

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 16.500.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi LG A3UQ30GFD0 30000BTU

Model: A3UQ30GFD0

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 18.750.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi LG A4UQ36GFD0 36000BTU

Model: A4UQ36GFD0

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 23.900.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi LG A5UQ48GFA0 48000BTU

Model: A5UQ48GFA0

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 34.900.000 VNĐ

Điều hòa multi LG loại 2 chiều

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 9000BTU AMNW09GSJB0

Model: AMNW09GSJB0

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.750.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 12000BTU AMNW12GSJB0

Model: AMNW12GSJB0

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.400.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 18000BTU AMNW18GSKB0

Model: AMNW18GSKB0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 6.100.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 24000BTU AMNW24GSKB0

Model: AMNW24GSKB0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 6.750.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 9000BTU AMNW09GL1A2

Model: AMNW09GL1A2

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.450.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 12000BTU AMNW12GL2A2

Model: AMNW12GL2A2

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.150.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 18000BTU AMNW18GL2A2

Model: AMNW18GL2A2

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.100.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 24000BTU AMNW24GL3A2

Model: AMNW24GL3A2

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 9.950.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 2 chiều LG AMNW09GTUA0 9.000BTU

Model: AMNW09GTUA0

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.650.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 2 chiều LG AMNW12GTUA0 12.000BTU

Model: AMNW12GTUA0

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.000.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 2 chiều LG AMNW18GTTA0 18.000BTU

Model: AMNW18GTTA0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.100.000 VNĐ

Dàng nóng điều hòa 2 chiều multi LG A3UW18GFA2

Model: A3UW18GFA2

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.950.000 VNĐ

Dàng nóng điều hòa 2 chiều multi LG A4UW24GFA2

Model: A4UW24GFA2

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 20.700.000 VNĐ

Dàng nóng điều hòa 2 chiều multi LG A5UW30GFA2

Model: A5UW30GFA2

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 23.400.000 VNĐ

Dàng nóng điều hòa multi LG A5UW40GFA0

Model: A5UW40GFA0

Công suất: 40000BTU

Giá bán: 30.700.000 VNĐ