ĐIỀU HOÀ MULTI

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ09GSJA0 9.000BTU

Model: AMNQ09GSJA0

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.800.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ12GSJA0 12.000BTU

Model: AMNQ12GSJA0

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.500.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ18GSKA0 18.000BTU

Model: AMNQ18GSKA0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 6.300.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ24GSKA0 24.000BTU

Model: AMNQ24GSKA0

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 7.000.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ09GL1A0 9.000BTU

Model: AMNQ09GL1A0

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.700.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ12GL2A0 12.000BTU

Model: AMNQ12GL2A0

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.500.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ18GL2A0 18.000BTU

Model: AMNQ18GL2A0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.600.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNQ24GL3A0 24.000BTU

Model: AMNQ24GL3A0

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 10.000.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNC09GTUA0 9.000BTU

Model: AMNC09GTUA0

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.950.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNC12GTUA0 12.000BTU

Model: AMNC12GTUA0

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.250.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNC18GTTA0 18.000BTU

Model: AMNC18GTTA0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.500.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 1 chiều LG AMNC24GTTA0 24.000BTU

Model: AMNC24GTTA0

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 9.000.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi LG A2UQ18GFD0 18000BTU

Model: A2UQ18GFD0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.250.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi LG A3UQ24GFD0 24000BTU

Model: A3UQ24GFD0

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 16.500.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi LG A3UQ30GFD0 30000BTU

Model: A3UQ30GFD0

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 18.750.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi LG A4UQ36GFD0 36000BTU

Model: A4UQ36GFD0

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 23.900.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi LG A5UQ48GFA0 48000BTU

Model: A5UQ48GFA0

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 34.900.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 9000BTU AMNW09GSJB0

Model: AMNW09GSJB0

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 4.750.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 12000BTU AMNW12GSJB0

Model: AMNW12GSJB0

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.400.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 18000BTU AMNW18GSKB0

Model: AMNW18GSKB0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 6.100.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 24000BTU AMNW24GSKB0

Model: AMNW24GSKB0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 6.750.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 9000BTU AMNW09GL1A2

Model: AMNW09GL1A2

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.450.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 12000BTU AMNW12GL2A2

Model: AMNW12GL2A2

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.150.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 18000BTU AMNW18GL2A2

Model: AMNW18GL2A2

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.100.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 24000BTU AMNW24GL3A2

Model: AMNW24GL3A2

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 9.950.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 2 chiều LG AMNW09GTUA0 9.000BTU

Model: AMNW09GTUA0

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 6.650.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 2 chiều LG AMNW12GTUA0 12.000BTU

Model: AMNW12GTUA0

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 7.000.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 2 chiều LG AMNW18GTTA0 18.000BTU

Model: AMNW18GTTA0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 8.100.000 VNĐ

Dàng nóng điều hòa 2 chiều multi LG A3UW18GFA2

Model: A3UW18GFA2

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.950.000 VNĐ

Dàng nóng điều hòa 2 chiều multi LG A4UW24GFA2

Model: A4UW24GFA2

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 20.700.000 VNĐ

Dàng nóng điều hòa 2 chiều multi LG A5UW30GFA2

Model: A5UW30GFA2

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 23.400.000 VNĐ

Dàng nóng điều hòa multi LG A5UW40GFA0

Model: A5UW40GFA0

Công suất: 40000BTU

Giá bán: 30.700.000 VNĐ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy dàn nóng 2 chiều SCM40ZM-S 14.000BTU

Model: SCM40ZM-S

Công suất: 14000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy dàn nóng 2 chiều SCM45ZJ-S 16.000BTU

Model: SCM45ZJ-S

Công suất: 16000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM50ZJ-S 18.000BTU

Model: SCM50ZJ-S

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM60ZJ-S 21.000BTU

Model: SCM60ZJ-S

Công suất: 22000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM71ZJ-S 24.000BTU

Model: SCM71ZJ-S

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM80ZJ-S 28.000BTU

Model: SCM80ZJ-S

Công suất: 28000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM100ZJ-S 34.000BTU

Model: SCM100ZJ-S

Công suất: 34000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Multi Mitsubishi Heavy 2 chiều SCM125ZJ-S 42.000BTU

Model: SCM125ZJ-S

Công suất: 42000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 9.000BTU CTKM25RVMV

Model: CTKM25RVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 12.000BTU CTKM35RVMV

Model: CTKM35RVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 18.000BTU CTKM50RVMV

Model: CTKM50RVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 21.000BTU CTKM60RVMV

Model: CTKM60RVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 24.000BTU CTKM71RVMV

Model: CTKM71RVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 18.000BTU 3MKM52RVMV

Model: 3MKM52RVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 24.000BTU 4MKM68RVMV

Model: 4MKM68RVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 28.000BTU 4MKM80RVMV

Model: 4MKM80RVMV

Công suất: 28000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 34.000BTU 5MKM100RVMV

Model: 5MKM100RVMV

Công suất: 34000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 9.000BTU CTXM25RVMV

Model: CTXM25RVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 12.000BTU CTXM35RVMV

Model: CTXM35RVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 18.000BTU CTXM50RVMV

Model: CTXM50RVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 21.000BTU CTXM60RVMV

Model: CTXM60RVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 24.000BTU CTXM71RVMV

Model: CTXM71RVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 9.000BTU CTXJ25RVMVW

Model: CTXJ25RVMVW

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 12.000BTU CTXJ35RVMVW

Model: CTXJ35RVMVW

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa treo tường multi Daikin 18.000BTU CTXJ50RVMVW

Model: CTXJ50RVMVW

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa âm trần multi Daikin 9.000BTU FFA25RV1V

Model: FFA25RV1V

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa âm trần multi Daikin 12.000BTU FFA35RV1V

Model: FFA35RV1V

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa âm trần multi Daikin 18.000BTU FFA50RV1V

Model: FFA50RV1V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh điều hòa âm trần multi Daikin 21.000BTU FFA60RV1V

Model: FFA60RV1V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh multi Daikin 9.000BTU CDXM25RVMV ống gió ấp suất tĩnh thấp

Model: CDXM25RVMV/ CDXP25RVMV

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh multi Daikin 12.000BTU CDXM35RVMV ống gió ấp suất tĩnh thấp

Model: CDXM35RVMV/ CDXP35RVMV

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh multi Daikin 18.000BTU CDXM50RVMV ống gió ấp suất tĩnh thấp

Model: CDXM50RVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh multi Daikin 21.000BTU CDXM60RVMV ống gió ấp suất tĩnh thấp

Model: CDXM60RVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh multi Daikin 24.000BTU CDXM71RVMV ống gió ấp suất tĩnh thấp

Model: CDXM71RVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh Daikin multi 18.000BTU FMA50RVMV ống gió ấp suất trung bình

Model: FMA50RVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh Daikin multi 21.000BTU FMA60RVMV ống gió ấp suất trung bình

Model: FMA60RVMV

Công suất: 21000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn lạnh Daikin multi 24.000BTU FMA71RVMV ống gió ấp suất trung bình

Model: FMA71RVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 18.000BTU 3MXM52RVMV

Model: 3MXM52RVMV

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 24.000BTU 4MXM68RVMV

Model: 4MXM68RVMV

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 27.000BTU 4MXM80RVMV

Model: 4MXM80RVMV

Công suất: 28000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 34.000BTU 5MXM100RVMV

Model: 5MXM100RVMV

Công suất: 34000BTU

Giá bán: Liên Hệ