2.Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter ga R32

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 9000BTU SRK/SRC10YXP-W5

Model: SRK/SRC10YXP-W5

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.050.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 12000BTU SRK/SRC13YXP-W5

Model: SRK/SRC13YXP-W5

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.100.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 18000BTU SRK/SRC18YW-W5

Model: SRK/SRC18YW-W5

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.650.000 VNĐ

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 24000BTU SRK/SRC 24CS-S5

Model: SRK/SRC24YW-W5

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 21.400.000 VNĐ