4.Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều U

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U9VKH-8 9000BTU

Model: CU/CS-U9VKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.400.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U12VKH-8 12000BTU

Model: CU/CS-U12VKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.700.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U18VKH 18000BTU

Model: CU/CS-U18VKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.100.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U24VKH-8 24000BTU

Model: CU/CS-U24VKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 25.750.000 VNĐ