4.Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều U

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U9VKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-U9VKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 10.000.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U12VKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-U12VKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.000.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều U18TKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-U18VKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.000.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều U24VKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-U24VKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 25.700.000 VNĐ